Jeg var nylig på mitt første internasjonale møte som SSBs direktør og ble ved middagen sittende mellom min tyske og belgiske kollega. Ikke unaturlig begynte vi å diskutere flyktningsituasjonen i Europa.

Min