Utbytteskatt skjuler ulikhet

Utbytteskatt gjer at rike privatpersonar bruker aksjeselskap som sparebøsse. Skattereglane bidrar til å skjule ulikhet i inntekt og formue.

Publisert: Oppdatert:

Dersom «arbeidande kapital» i form av aksjar blir fritatt for for­muesskatt, vil det på liknande måte som for utbytteskatten oppstå incentiv til å opprette holdingselskap utan aktivitet, skriv kronikk­forfattarane.
Dersom «arbeidande kapital» i form av aksjar blir fritatt for for­muesskatt, vil det på liknande måte som for utbytteskatten oppstå incentiv til å opprette holdingselskap utan aktivitet, skriv kronikk­forfattarane. (Foto: Øyvind Elvsborg)