Torsdag 19. april feiret Israel 70 års uavhengighet som stat. Noen uker senere, 15. mai, minnes palestinere Nakba, «katastrofen» – da flere hundre tusen ble fordrevet fra sine hjem i løpet av 1948-krigen. Siden opprettelsen av Israel har kampen over land med de arabiske nabolandene og palestinere ført til en langvarig og voldelig konflikt.