Ole Gjems-Onstad, professor ved Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Menneskerettsjusen er en demokratisk utfordring

Å respektere menneskerettighetene innebærer å kritisere dem. Her svikter norske politikere og menneskerettsmiljøer.

Publisert: Oppdatert:

Å rettsliggjøre samfunnsspørsmål er å bygge mur mot politiske prosesser, skriver kronikkforfatteren.
Å rettsliggjøre samfunnsspørsmål er å bygge mur mot politiske prosesser, skriver kronikkforfatteren. (Foto: Adrian Nielsen)