Demokratiforståelse på skoleeierbenken

Skal vi ha frie valg kan ikke skoleeiere fritt velge hvordan skolevalg skal reguleres.

Etter de demokratiske spillereglene kan man regulere både valg og skolevalg, men da for å muliggjøre demokrati, ikke for å hindre det, skriver Kierulf. Illustrasjonsbilde fra lesesal på BI.
Etter de demokratiske spillereglene kan man regulere både valg og skolevalg, men da for å muliggjøre demokrati, ikke for å hindre det, skriver Kierulf. Illustrasjonsbilde fra lesesal på BI.Foto: Gorm K. Gaare
Publisert 23. April 2023, kl. 18.09Oppdatert 23. April 2023, kl. 18.09