Som god saltvannsøkonom i styringstradisjonen har jeg alltid ment at klimautfordringene bare kan løses ved offentlige inngrep: Klimaskatter og omsettelige klimakvoter. Alt annet vil bare flytte problemet. Engasjerte klimaforkjempere og sosialt ansvarlige bedrifter kan saktens få dem selv og deres venner og kunder til å leve og drive mer klimavennlig, men det vil bare gjøre det enda billigere for andre å gi blaffen

Jeg ble derfor litt sur da en nær og sterkt klimabevisst venn, med solid økonomisk skolering og velutviklet sans for incentiver, for et par dager siden sendte meg lenker til to Financial Times-artikler som jeg forsto hevdet noe annet.