Thina Margrethe Saltvedt, ph.d., sjefanalytiker på makro og olje i Nordea

Høy klimarisiko – høy lånerente

Det kan bli dyrt å ikke ta hensyn til klimaendringer, og bedrifters kapitalkostnad må gjenspeile den risikoen. Bankene må lede an.

Publisert: Oppdatert:

Ved å inkludere klima i risikoberegningene vil bankene få et mer helhetlig bilde av den totale risikoeksponering for bedriftene de investerer i eller låner penger til, sier forfatteren.
Ved å inkludere klima i risikoberegningene vil bankene få et mer helhetlig bilde av den totale risikoeksponering for bedriftene de investerer i eller låner penger til, sier forfatteren. (Foto: Øyvind Elvsborg)