Martin Skancke, leder av Klimarisikoutvalget

Bedre håndtering av klimarisiko må til

Staten bør etablere scenarioer for olje-, gass- og CO2-priser, inkludert et scenario basert på at Parisavtalens ambisjoner oppnås.

Publisert: Oppdatert:

Norge er utsatt for både fysisk risiko og overgangsrisiko – som for eksempel større vårflommer i Glomma. Men den største klimarisikoen for Norge på lengre sikt er etter vår vurdering knyttet til virkningene av fysisk risiko i andre land.
Norge er utsatt for både fysisk risiko og overgangsrisiko – som for eksempel større vårflommer i Glomma. Men den største klimarisikoen for Norge på lengre sikt er etter vår vurdering knyttet til virkningene av fysisk risiko i andre land. (Foto: Cornelius Poppe/NTB Scanpix)