Koronaviruset har hatt en dyptgripende og alvorlig innvirkning på verdensbefolkningens helse og på den globale økonomien. Mens effekten av viruset på global helse er rimelig godt kjent, i hvert fall gjennom daglige oppdateringer av antall smittende og døde, er det mindre kjent hva den økonomiske effekten vil bli.