Ivar Gaasland, forsker ved BI

Makten over melken

Tines rolleblanding som markedsregulator og bondeeid industriaktør er ikke forenlig med reell konkurranse i meierimarkedet.

Publisert: Oppdatert:

Uproduktiv konkurranse om tilskudd og rammebetingelser er blitt viktigere enn konkurranse i markedene ut fra priser, kostnadseffektivitet og produktutvikling, skriver BI-forsker Ivar Gaasland om konkurransesituasjonen blant norske meierier. Foto: Kjersti Binh Hegna
Uproduktiv konkurranse om tilskudd og rammebetingelser er blitt viktigere enn konkurranse i markedene ut fra priser, kostnadseffektivitet og produktutvikling, skriver BI-forsker Ivar Gaasland om konkurransesituasjonen blant norske meierier. Foto: Kjersti Binh Hegna (Foto: Kjersti Binh Hegna)