Ole Gjems-Onstad, professor ved Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Menneskerettsdramaet i Middelhavet

Reglene har positive intensjoner, men også negative konsekvenser. Overser man det, kan resultatet bli som det vi nå ser i Middelhavet.

Publisert: Oppdatert:

Straks en båtflyktning setter fot på et italiensk kystvaktskip, er hun under italiensk jurisdiksjon. Da kan hun ikke returneres gruppevis, men har krav på individuell behandling av sin asylsøknad med tolk, juridisk bistand, klagemulighet osv., skriver artikkelforfatteren.
Straks en båtflyktning setter fot på et italiensk kystvaktskip, er hun under italiensk jurisdiksjon. Da kan hun ikke returneres gruppevis, men har krav på individuell behandling av sin asylsøknad med tolk, juridisk bistand, klagemulighet osv., skriver artikkelforfatteren. (Foto: Andreas Solaro/AFP/NTB Scanpix)