Vi lever i en økonomisk gullalder. Ungdom gjør det godt på skolen og i høyere utdannelse. Folk flest står lenger i arbeid enn de gjorde tidligere. Oljenæringen er på vei opp igjen, og det ser ut til at regjeringens økonomiske politikk har fungert på kort sikt. Dette gjør meg optimistisk som formann til ungdomspartiet til Norges finansminister. Jeg er imidlertid ikke helt fornøyd. Norge står nemlig overfor en av vår tids største utfordringer ingen av moderpartiene ser ut til å ta på alvor, nemlig velferdsstatens bærekraft.

Perspektivmeldingen for 2017 forteller oss den brutale, kalde sannheten. Innen 2030 vil utgiftene være større enn inntektene i staten Norge. Kort og godt – vi har ikke råd til fremtiden.

Meldingen viser at inndekningsbehovet etter 2030 ligger på svimlende fem milliarder kroner hvert år. Utgiftene i statsbudsjettet øker i et forrykende tempo. I tillegg vil eldrebølgen øke utgiftene ytterligere. Samtidig vil oljeinntektene avta på sikt. For at velferdsmodellen som vi kjenner i dag skal være bærekraftig, og komme fremtidige generasjoner til gode, må vi som politikere begynne å handle. Da må Fremskrittspartiet våkne.

Min generasjon har vokst opp med en oljerikdom som har gjort oss bortskjemte med alt som er «gratis». Skolebøker, helsesystemet, mye av kulturtilbudet, ja til og med skolefrukten mener enkelte skal være «gratis». For mange ungdommer er utgifter til annet enn velvære og interesser stort sett ikke-eksisterende. I realiteten er det selvfølgelig ingenting som er gratis, men er norske ungdommer og samfunnet for øvrig egentlig bevisst på at noen har betalt for de tjenestene og godene vi benytter oss av?

Det som kategoriseres som «gratis» for oss nordmenn, er skattefinansiert. Jeg mener ikke at alt skal begynne å koste penger for å få snudd den utviklingen vi er på vei inn i. En av de viktigste årsakene til at mennesker kommer seg ut av fattigdom er for eksempel utdannelse. Da er det bra at alle stiller med blanke ark og samme utgangspunkt. Men vi må være forsiktige. Tanken om at noen andre betaler og ordner dette for oss, gjør noe med holdningene til folk. Spesielt da det mangler en essensiell forståelse av at noen faktisk må jobbe og tjene penger for at et godt formål skal bli «gratis». Skattepenger kommer sjokkerende nok ikke av seg selv, men fra hardtarbeidende arbeidstagere.

For at vi i det hele tatt skal ha et velferdssamfunn etter 2030 er vi nødt til å kutte i dyre velferdsordninger i dag. I et generasjonsperspektiv handler dette om hvorvidt vi skal ha velferd overhodet, eller ikke. FpU mener det er riktig å starte å kutte i sykelønnen, hvor vi ønsker at det innføres en karensdag og at sykelønnen reduseres til 80 prosent av inntekten. Dette vil redusere statens utgifter. Ettersom vi vet at sykelønn og sykefravær henger sammen, vil også sykefraværet gå ned. Det er et paradoks at verdens lykkeligste og rikeste befolkning samtidig er verdens sykeste.

Fremskrittspartiet må tørre å gå inn for kutt i sykelønnen. Sykelønnsordningen er svært dyr og det er upopulært å foreslå kutt, men det er riktig å kutte. For meg handler dette om hvorvidt vi skal ha et velferdssamfunn i fremtiden eller ikke. Skal vi ha det, må velferdssamfunnet være bærekraftig på sikt. Det er det ikke i dag.

Det blir for øvrig spennende å se om sykefraværet øker i disse VM-tider. For mange er det naturlig å benke seg ned foran tv-en og se utallige fotballnasjoner kjempe om det gjeveste trofeet i fotballverdenen. Det er fint, men det har seg dessverre slik at det hos enkelte er blitt allment akseptert å ta seg en sykedag kvelden etter man har tatt seg en pils for mye.

Hvis ikke Frp, hvem da?

Fremskrittspartiet ble stiftet til nedsettelser av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Statsbudsjettet er i dag altfor stort, og utgiftene for høye. Å redusere skatter og avgifter er viktig for å sikre norsk konkurransekraft og flere arbeidsplasser. Men for at staten skal bli mindre, må utgiftene reduseres og velferdsgoder kuttes. Det handler ikke om å være slem, men om at fremtidens barn og barnebarna skal ha et velferdssamfunn å gå til de også, slik at de får de samme mulighetene som vi fikk.(Vilkår)

Skulle ikke du egentlig vært på jobb nå?
Hvilke private avtaler er det greit å gjøre i arbeidstiden?
02:28
Publisert: