Nok en gang stormer det rundt Nav. Denne gangen er debatten foranlediget av Vågeng-utvalget, som slår fast at Nav ikke har lykkes med å få flere i arbeid. Utvalget foreslår å styrke de lokale Nav-kontorene med flere oppgaver.

Det er i tråd med den opprinnelige politiske intensjonen med Nav-reformen.