Investeringene på norsk sokkel er lavere enn de burde være, som følge av at skattesystemet ikke lenger er nøytralt etter reduksjonen i friinntekt.

Bred dokumentasjon av underinvestering i petroleumssektoren taler for målrettede skattelettelser. Dette hindres av at oljenæringen i offentlige dokumenter feilaktig fremstilles som subsidiert.