Da statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen etter Brenna-saken viftet med «Håndbok for politisk ledelse», fikk jeg assosiasjon til regulering av banker. Banker er pålagt å etablere uavhengige kontrollfunksjoner for å sikre at lover og regler etterleves. Den uavhengige kontrollen innebærer å blant annet å påse etterlevelse av alle lovkrav og rapportering om dette tilbake til ledelse og styret.