Knut Anton Mork

Knut Anton Mork, professor II ved NTNU, makroøkonom i CARN Capital

Verdensøkonomien med Trump

På kort sikt kan nok Trump gi økonomien en viss stimulans. Men de langsiktige bekymringene er alvorlige.

Publisert: Oppdatert: