Steinar Juel og Kristin Clemet, Civita

Kronikk: Det er forskjell på privat og offentlig sektor

Digitaliseringen har revolusjonert tjenesteytende næringer og vil fortsette å gjøre det, også i det offentlige. Se bare på Skatteetaten og Biltilsynet. Offentlig sektors andel av økonomien er ikke nødt til å øke.

Publisert: Oppdatert:

Hvis produktivitetsveksten i offentlig sektor bare er litt lavere enn den er i privat sektor, vil det samlede velstandstapet bli større jo større offentlig sektor er.
Hvis produktivitetsveksten i offentlig sektor bare er litt lavere enn den er i privat sektor, vil det samlede velstandstapet bli større jo større offentlig sektor er. (Foto: Christopher Olssøn)