Solveig Osborg Ose

Solveig Osborg Ose, dr.polit i samfunnsøkonomi, Sintef

Når det normale blir sykt

Når stadig mer kalles sykdom, blir stadig mindre normalt. Behandling vil ofte virke dårlig, og samfunnets kostnader blir enorme.

Publisert: Oppdatert:

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at i 2014 hentet 7 prosent av alle 17 år gamle jenter ut en resept på et legemiddel mot psykiske lidelser. I 2004 var andelen 4-5 prosent, skriver artikkelforfatteren.
Tall fra Folkehelseinstituttet viser at i 2014 hentet 7 prosent av alle 17 år gamle jenter ut en resept på et legemiddel mot psykiske lidelser. I 2004 var andelen 4-5 prosent, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Eivind Senneset)