Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å redusere selskapsskatten til 22 prosent, ned til et nivå på linje med våre naboland. Samtidig skal personskatten reduseres. Regjeringen følger langt på vei det prinsippet som Scheel-utvalget anbefaler: Skatt på kapital (selskapsskatt pluss utbytteskatt) bør være lik høyeste marginalskatt på inntekt.

Hvis