Eigedom har alltid vore attraktivt for dei som vil kvitvaske pengar. I dag gjer auka internasjonal utveksling av finansiell informasjon at eigedom også er ein av dei siste relativt trygge havnene for dei som vil gøyme formue. Det er derfor aukande interesse blant skattemyndigheter, politi og politikarar for illegale pengestraumar rundt eigedomar. Og det finst døme på at eigedomsbransjen sjølv tar tak for å motverke dette.

Nyleg viste Dubai Uncovered lekkasjen omfanget