Ole Gjems-Onstad, professor emeritus i skatterett ved Handelshøyskolen BI

Skatteskjerpelsesutvalget

Skatteutvalget ønsker at boliger til 15 millioner kroner skal gi en årlig skatteregning på 160.500 kroner – før eiendomsskatt – og etter hvert økes til 255.000 kroner. Forslaget vil aldri bli vedtatt.

Publisert: Oppdatert:

Utredningen legitimerer en rekke skatteskjerpelser for sultne finansministre, skriver Ole Gjems-Onstad. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum mottok utvalgsleder Ragnar Torviks rapport 19. desember.
Utredningen legitimerer en rekke skatteskjerpelser for sultne finansministre, skriver Ole Gjems-Onstad. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum mottok utvalgsleder Ragnar Torviks rapport 19. desember. (Foto: Gabriel Aas Skålevik)