Skatteutvalgets samlede forslag går aldri gjennom. Den norske velferdsstaten avhenger av en sterk oppslutning om et høyt skattenivå. Forslagene om punitiv boligbeskatning, høy arveskatt, 25 prosent moms på matvarer og annet ville skape et skatteopprør.

Hvis statsminister Jonas Gahr Støre hadde fulgt forslagene fra utvalgets leder, som har stemt ja til alt, kunne ikke bare Sp, men også Ap kjempe mot sperregrensen.