Nå har vi sett det igjen. Når banker får problemer, trår staten til og redder investorene som egentlig burde ta tapene.

Hovedproblemet med innføringen av grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen, «lakseskatten», er nært beslektet. Det kan bli relevant for havvind også.

I USA så vi bankproblemet da Silicon Valley Bank nylig gikk ned.