Lærerstreikens pris: En halv mill. i tapt livsinntekt for elevene som rammes

Lærerstreiken har vart i mer enn 100 dager – mange av de elevene som er hardest rammet, vil trolig ha vesentlig lavere inntekt senere i livet enn de ellers ville hatt. Noen vil rammes ekstra hardt.

Hvem har størst sjanse for å komme inn på videregående? Barna som rammes av streiken blir utkonkurrert av barna som ikke blir like hardt rammet, skriver Alexander W. Cappelen og Alexander Willén.
Hvem har størst sjanse for å komme inn på videregående? Barna som rammes av streiken blir utkonkurrert av barna som ikke blir like hardt rammet, skriver Alexander W. Cappelen og Alexander Willén.Foto: Per Thrana
Publisert 22. September 2022, kl. 11.29Oppdatert 22. September 2022, kl. 11.29