Knut Anton Mork

Knut Anton Mork, Dismal Science Norway, professor II, NTNU

Farlig å gamble med arvesølvet

Å ta økt risiko i Oljefondet vil måtte medføre uheldige variasjoner i skattesatser eller offentlige tjenester.

Publisert: Oppdatert: