Vårt enorme oljefond er resultat av ansvarlig regulering av oljeindustrien og politisk enighet om samfunnsoppbyggende forvaltning av ressursene. Fondet skal maksimeres, mens vi prøver å unngå investeringer i noe som skader samfunn eller natur.

Å profittere på korrupsjon er det dermed opplagt at vi vil unngå. Korrupsjon innebærer handel i beslutninger som ikke skal være til salgs, typisk statlige beslutninger. Slik «handel» er straffbar fordi det påvirker utfallet av slikt som budsjettvurderinger, fordeling av goder, kontraktstildelinger, domstolsavgjørelser og skatteinnkrevning.