Med basis i sine ressurser og sin vilje til engasjement har USA siden 1940-tallet hatt den dominerende lederrollen i internasjonal politikk.

 Amerikansk dominans har imidlertid også vært et direkte resultat av den vekt som USA har lagt på forpliktende institusjonelle ordninger og sitt nettverk av samarbeidsavtaler med andre land.