Norges Bank bør «ta en Riksbanken» – det vil styrke kronen

Norges Bank bør sikre deler av valutareservene, slik Sveriges Riksbank gjør: selge dollar og euro og kjøpe kroner. Det vil styrke kronekursen og dempe inflasjonen og behovet for nye renteøkninger.

Å sikre deler av de norske valutareservene vil være en avgjørelse Norges Bank selv kan ta, skriver Tor Vollaløkken. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache (bildet) kunngjør ny rentebeslutning om en måned, 14. desember.
Å sikre deler av de norske valutareservene vil være en avgjørelse Norges Bank selv kan ta, skriver Tor Vollaløkken. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache (bildet) kunngjør ny rentebeslutning om en måned, 14. desember.Foto: Øyvind Elvsborg
Publisert 13. November 2023, kl. 19.02Oppdatert 13. November 2023, kl. 19.02