President Vladimir Putins tale til tankesmien Valdaj den 27. oktober var et skolebokeksempel. Sett med rasjonelle, vestlige øyne besto talen av platte løgner, infantile bortforklaringer og rene vrangforestillinger. Men det var ikke til oss Putin talte. Han talte primært til sine egne velgere. Putin er helt avhengig av å terpe på sitt narrativ, at dette er en spesialoperasjon for å beskytte russere og russiske områder i Ukraina. Dernest henvendte han seg til stater som enda har unnlatt å ta konkret avstand fra krigen hans, og så til det han måtte ha igjen av sympatisører.

Bjørn Aksel Sund
Bjørn Aksel Sund

Kreml er desperat nå, og deres propagandastrategi er ikke spesielt sofistikert. Først holder Putin en tale eller gir et intervju, som utenriksminister Sergej Lavrov deretter presenterer som «bevis» på at «Russland vil ha fred og forhandlinger, Vesten vil ha krig og Ukraina vil ikke engang sette seg til forhandlingsbordet». Kanskje biter noen på. Men det de unnlater å fortelle, er at Russland nå er avhengig av en våpenhvile for å gjenoppbygge kampevne, og at enhver ukrainsk innrømmelse vil innebære at verden aksepterer at Russland får erobre en suveren stats territorium gjennom en folkerettsstridig angrepskrig. Men dette glemmer Putin å fortelle oss.

Hva var Putins budskap? For det første at «Russland er en sterk og selvstendig nasjon, som har rett til å velge sin egen vei», og dernest at «Vestens verdier og globale posisjon er dekadent og på retur, mens Russland er samfunnsstrukturelt overlegent Vesten». Det første er prinsipielt greit nok, siden prinsippet om suverene nasjoners integritet er nedfelt i FN-pakten. Del to er mildest talt diskutabelt. Men Putin tror jo på dette, så vi blir tvunget til å forholde oss til det så lenge Putin sitter med makten.

Hadde Putin noen gode momenter? Ja, det hadde han! Putin fremhevet at det kommende tiåret blir det vanskeligste og farligste tiåret siden slutten av annen verdenskrig. Dette er helt riktig observert! Men han unnlot å fortelle oss årsaken til at det er slik. For verden trues igjen av totalitære regimers fremvekst, i en grad som vi ikke har sett siden Sovjetunionen. Globalt er Kina den største trusselen mot fred og frihet. I Europa er Russland demokratiets og det åpne samfunns fremste fiende. Dette blir farlige år for Europa, men Putin glemte å presisere at det er han selv som er trusselen.

Hvilket verdensbilde presenterte Putin? Talen var enda en putinsk adapsjon av George Orwells «nytale»: «Vesten er kilden til aggresjon, fiendtligheter og ondskap i verden». Kanskje dette forklarer hvorfor Aleksej Pavlov, assisterende sekretær for den russiske føderasjonens sikkerhetsråd, dagen før Putins tale noe overraskende kunne fortelle oss at Russland nå skal «de-satanisere» Ukraina. Ikke bare nazister der altså, endog satanister har nå overtatt ledelsen av Ukraina!

Like interessant er det at Putin hevdet at han ønsker seg en «regelstyrt» verden. Dette kommer altså fra en statsleder som har bygget opp et terrorregime gjennom å systematisk bekjempe nettopp en lov- og regelstyrt verden. Det Putin glemmer å si her, er at han ønsker seg en «regelstyrt» verden der Putin selv skal skrive reglene! Og Putins «regler» skal tjene et pan-slavisk stor-Russland, styrt av ham. Også dette glemmer Putin behendig å fortelle oss.

Putins panslavisme bygger på den etnonasjonalismen som definerte Sovjetunionen, og som i ulike støpninger gjennom historien har drevet så mange stater og statsforbund til de verste voldseksesser som verden har sett. Dette tankegodset overlevde dessverre ruinene av Hitlers nazirike. Stalin og Mao bygget sine imperier på de samme prinsippene, og Putin er blant de fremste ideologiske arvtagerne av dette tankegodset i verden i dag.

Putin angrep Ukraina fordi han mener Ukraina ikke har rett til å eksistere. Putin har gitt seg selv retten til å avgjøre hvilke stater og hvilke mennesker som har livets rett, og hvem som skal dø. Den «overlegne russiske samfunnsstrukturen» og de «tradisjonelle russiske verdiene» som Putin forfekter, bygger på at en mann – Putin – skal avgjøre uskyldige menneskers liv og død. Barn inkludert! Det er denne samfunnsstrukturen Putin mener er «overlegen vestlige verdier». Men selv dette glemmer Putin konsekvent å fortelle oss.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.