Nå kommer kravet om flere grønne investeringer.

«En historisk dag», gjentok den ene stortingsrepresentanten etter den andre. Beslutningen om å trekke investeringene fra selskaper som baserer 30 prosent eller mer av sin virksomhet på kullkraft eller kullgruver, har vakt internasjonal oppmerksomhet.

– Antakelig den viktigste klimabeslutningen Stortinget noensinne har tatt, oppsummerer WWF-leder Nina Jensen som jublende var til stede i vandrehallen da søster og finansminister Siv Jensen (Frp) kom ut fra salen. Finansministerens oppsummering er mer nøktern.

– Dette er en utvidelse av de etiske retningslinjene som oljefondet bygger på, sier hun til NTB.

Årsskiftet

På spørsmål om vedtaket betyr slutten på kullinvesteringer i oljefondet, svarer hun slik:

– Nå skal vi følge opp vedtaket ved å innhente synspunkter og råd fra Etikkrådet og Norges Bank og komme tilbake til Stortinget med en egnet måte å avgrense dette på, sier hun.

Ifølge Greenpeace, WWF og Framtiden i våre hender vil oljefondet nå måtte kvitte seg med aksjer i 122 kullselskaper og om lag 67 milliarder kroner i investeringer. Det er rundt 27 milliarder mer enn anslått da finanskomiteens innstilling ble avgitt i forrige uke.

– Her har finanspolitikerne kommet til enighet i en sak hvor de opprinnelig sto langt fra hverandre. De har lagt uenighetene til side, og satt klimaet først, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

Grønn dreining

De tre miljøorganisasjonene ber nå om at oljefondet vrir investeringene sine i enda større grad mot miljøvennlig teknologi og infrastruktur.

Det kan skje ved at fondet finansierer solkraftverk, vindmøller eller andre grønne teknologiske løsninger i utlandet – enten på egen hånd, eller sammen med andre investorer, mener Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.

Høyres finanspolitiske talsperson Svein Flåtten er ikke udelt positiv til en slik strategi. Så sent som torsdag skrinla Statkraft investeringer i to store vindkraftprosjekter i Trøndelag fordi de ikke anses som lønnsomme likevel.

– Våre investeringer skal ha en høyest mulig avkastning til en moderat risiko. Det kan opplagt være lønnsomt med grønne investeringer, men de kan også være ulønnsomme, sier han.

Vekker oppsikt

Finansminister Siv Jensen viser til at oljefondet allerede investerer «betydelige beløp» i klima- og miljørelatert virksomhet. I løpet av det neste året skal regjeringen dessuten vurdere om fondet skal gå ut i det unoterte markedet for å øke denne eksponeringen ytterligere.

– Det vil i så fall være en nyvinning. Men forutsetningen er at det skal være lønnsomme investeringer. Det er jo hele rammeverket for fondet, understreker hun.

Oljefondet er verdens største i sitt slag, og beslutningen om uttrekk fra kull er blitt omtalt av Financial Times, nyhetsbyrået Bloomberg og en lang rekke andre utenlandske medier.

Financial Times har omtalt finanskomiteens enighet som et av de viktigste resultatene så langt av den internasjonale kampanjen for å få investorer til å selge seg ut av fossil energi. Tidligere har blant annet arvingene etter oljemagnaten John D. Rockefeller lovet å kutte sine investeringer i både olje og kull. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.