Kulturminister Thorhild Widvey har varslet en politikk basert på mindre statlig støtte, mer privat sponsing, regional maktspredning og større vektlegging av kvalitet. Det finnes løsninger for dette uten at mangfoldet i norsk kulturliv går tapt. Her er fire punkter for en kultur- og finansieringsreform som kan gjøre Norge til ett av de mest spektakulære, kritiske, kreative og engasjerende land i den vestlige verden og samtidig bringe tilbake noe av det klassiske, borgerlige engasjementet for kulturen som er savnet i dagens politiserte kulturdebatt.