– Dette er et millionoppdrag for en av Norges mest kjente merkevarer, som snart får en enestående, ny bygning. Det blir knapt mer spennende. Alle ønsker jobben, så bransjen blir på sett og vis tvunget til å utføre gratisarbeid, gjennom vilkår som er helt hårreisende, sier daglig leder Gørill Kvamme i Neue Design.

I høst har Munchmuseet utlyst en anbudskonkurranse for å vinne kontrakten som gir designbyråer muligheten til å utforme museets fremtidige visuelle profil, «blant annet logo, navn, typografi, farger, bildestil, grafiske elementer, retningslinjer for uttrykk digitalt, (nettside, annonsering, formidling), print og tekst».

Men anbudskonkurransen har møtt motstand fra flere designbyråer, samt bransjeorganisasjonene Grafill og Kreativt Forum.

Det nye Munchmuseet skal stå ferdig i 2019 og åpnes for publikum i 2020.
Det nye Munchmuseet skal stå ferdig i 2019 og åpnes for publikum i 2020. (Foto: Estudio Herreros)

Anbudet legger opp til en todelt prosess: Først må ulike byråer levere en prekvalifisering med forespørsel om å få delta i en anbudskonferansen. Deretter velges tre byråer ut til en konkurranse hvor man blir bedt om «å levere mulige veier og konsept for logo», der vinneren vil kåres i 2018.

De tre byråene får kompensert 50.000 kroner for sitt arbeid, uavhengig av om man vinner eller ikke. Det er fase to som får designbyrået Neue til å reagere.

– Viser liten respekt

Daglig leder Gørill Kvamme i Neue sier at Munchmuseet ikke burde be om forslag til konsept for logo i en slik konkurranse.

Hun mener det øker sjansen for at leveransene fra designbransjen er tilfeldige eller lite kvalifiserte løsninger.

– Munchmuseet risikerer å velge byrå ut ifra hvor godt de liker den ene eller andre løsningen, ikke ut ifra byråets evne til å vise at de forstår museets utfordringer. Norsk designbransje kan ikke gi bort levebrødet sitt mot småpenger, sier Kvamme.

Kvamme mener det ideelle er at designbyrået og oppdragsgiver jobber sammen om prosess og strategi, og at en oppdragsgiver som Munchmuseet burde kunne vise tillit til en byråpartner gjennom å gjøre et utvalg for tidligere meritter, arbeidsprosess, samt tanker og hypoteser rundt Munchmuseets fremtid.

– God visuell kommunikasjon har kraft til å kunne skape en merkevare, men da må man jobbe sammen om prosess og strategi. Det provoserer oss at denne aktøren, som føyer seg inn i en lang rekke offentlige aktører, hiver seg på en slik konkurranseform. Offentlige anbud burde være forbilledlige og ikke tyne en hel bransje for ideer, sier hun.

Fristen for å melde interesse til første runde er fredag kl. 12. Til den kommer ikke Neue til å levere anbud.

– Ikke i nåværende form. Vi tar en for laget og ønsker fokus på en feilslått konkurranseform. Profesjonelle og sunne rammebetingelser tjener alle parter.

Gjorde endringer

Munchmuseets kommunikasjons- og markedsdirektør, Gitte Skilbred, skriver i en epost til DN at museet ikke ber om et ferdig arbeid i fase to av anbudskonkurransen – og forsvarer honoraret på 50.000 kroner.

– Vi mener at honorar som tilbys er i henhold til det som er forventet leveranse i forbindelse med anbudet. Museet ønsker ikke en ferdig leveranse av logo, og utarbeidelse av skisser vil være for krevende for byråene, men museet ønsker å vurdere tilbudene på bakgrunn av «mulige veier og konsept for logo» foreslått av de tre byråene som blir valgt ut. Dette er med andre ord en redegjørelse om hvilken retning byrået vil foreslå å jobbe mot, og vil være noe som gir oss mulighet til å bedømme kreativitet og forslag om hva museet trenger, skriver hun.

Skilbred understreker at Munchmuseet har benyttet seg av bransjeorganisasjonen Kreativt Forums veiledning – ved å gjennomføre en prekvalifiseringsrunde som leder videre i en fase to med færre byråer.

Men Kreativt Forum er ikke helt fornøyd, til tross for at museet hevder å ha fulgt deres veiledning. Daglig leder Benedikte Løvdal påpeker at Kreativt Forum er imot at museet skal be om endelige løsninger til logo, slik museet gjorde i første versjon av anbudet.

Løvdal reagerte også på at man i fase to legger vekt på mulige veier og konsept for logo.

– Her skulle man ideelt ha blitt vurdert på generell portefølje, flere case, referanser og tanker om strategiske valg, sier Løvdal.

Enkelte justeringer i anbudet i anbudet ble gjort etter innspill fra bransjeorganisasjonene Grafill og Kreativt Forum. Blant annet inviterte Munchmuseet til «avklaring og dialogmøte» etter utvelgelse av fase én, og presiserte at man ikke ønsket en leveranse av en ferdig løsning i tilbudet.

– Kunne vært forbedret

Styreleder Cathrine Louise Finstad i Grafill sier at de ble kontaktet av flere designbyråer som reagerte på Munchmuseets anbudskonkurranse.

– I anbudet hadde Munchmuseet krav til leveranse som blant annet innebar konkrete visuelle skisseforslag til løsning. Grafill og Kreativ Forum gikk i dialog med Munchmuseet angående utlysningen, og ga konkrete innspill til endringer. Dialogen med Munchmuseet var god, og noen av innspillene ble etterkommet, men det er fortsatt lagt opp til en prosess som kunne vært forbedret på flere punkter, sier Finstad.

Finstad mener at fase to av anbudet burde inneholdt høyere økonomisk kompensasjon og åpenhet rundt utvelgelsesprosessen og vurderingskriterier og varsler nå at Grafill sammen med andre bransjeaktører vil lage en veiledning og guide til bedre anbudsprosesser.

Det sier daglig leder Benedikte Løvdal i Kreativt Forum seg enig i.

– Mange av innspillene er blitt tatt hensyn til, og det er et mye bedre anbud enn det var da det ble lagt ut, men vi er fortsatt ikke helt der vi skulle ha vært om vi hadde vært involvert fra begynnelsen av, sier Løvdal, som understreker at det er positivt at Munchmuseet har kommet bransjen noe i møte.

Munchmuseet kommenterer ikke kritikken fra Neue direkte, men bekrefter at de har gjort justeringer på anbudet, etter reaksjoner fra bransjen.

– Vi har satt pris på en god dialog med både Kreativt Forum og Grafill underveis i prosessen. Dette har gitt oss nyttig innspill samt at vi har hatt mulighet til å oppklare misforståelser underveis. Munchmuseet har ønsket å åpen prosess der alle skal ha anledning til å være med i første runde. Vi har hatt en god dialog med både Grafill og Kreativt Forum for å få til dette, skriver Skilbred ved Munchmuseet.(Vilkår)