En gjennomgåelse KPMG har foretatt av Norsk teaterråd viser feil i regnskapsførsel og svake rutiner for viderefordeling av statlige midler.

Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 17 organisasjoner som driver med amatørteater i Norge. Rådet drives av et sekretariat med fem ansatte i Oslo.

Årlig mottar rådet omkring 30 millioner kroner i statlige midler.

Ifølge rapporten fra KPMG:

  • har ikke Norsk teaterråd kontroll med den økonomiske situasjonen, og det er feil og mangler i regnskapene.

  • har Norsk teaterråd brukt såkalte Frifond-midler til å forskuttere midler til historiske spel. Midlene er dermed ikke brukt i tråd med formålet. Styret har ikke utøvd sitt ansvar på en tilfredsstillende måte. 

Kulturminister Thorhild Widvey bestilte rapporten i vår, fordi hun ville forsikre seg om at statlige midler blir brukt på en god måte. Behovet oppsto etter at revisor hadde påpekt svak internkontroll.

Fryser utbetalinger

Nå fryser Widvey alle utbetalinger til Norsk teaterråd, i påvente av et ekstraordinært årsmøte i Norsk teaterråd senere i høst.

– Jeg antar de da vil vurdere videre drift. Jeg vil ha en tilbakemelding på hvordan de vurderer videre drift før de får tilsagn om flere driftsmidler, sier Widvey.

Inkludert i midlene som fryses er 2,9 millioner kroner som skulle vært utbetalt som driftstilskudd til Norsk teaterråd denne høsten.

- Jeg vil ikke utbetale mer driftsmidler før vi har fått informasjon om hvordan Norsk teaterråd har tenkt å håndtere denne situasjonen, sier Widvey.

Ifølge KPMG-rapporten er det ikke snakk om mislighold av midler. Men Widvey liker dårlig inntrykket av rot i forvaltningen av støtte fra staten.

- Frivillige organisasjoner er selvfølgelig like forpliktet som alle andre. Vår politikk er at frivilligheten skal vokse. Derfor må vi være sikker på at når vi bruker frivilligheten, så må midlene som bevilges nå ut til de som skal motta dem, sier kulturministeren.

Amatørteater

Det meste av de statlige midlene til Norsk teaterråd blir fordelt videre til medlemsorganisasjonene, til Frifond teater som utlyser midler til teatergrupper for barn og unge, og i en tilskuddsordning for historiske spel/friluftsspel.

Blant grupper som har mottatt støtte er Midtnorsk Urban Dans Arrangement, Nittedal Teatersmie og Sandnes Opera og Operettekompani.

Cirka åtte milioner kroner går til sentrale tiltak og drift av Norsk teaterråd.

Sårbar kontroll

KPMG-rapporten tyder på at Norsk teaterråd håndterer saksbehandling av søknader på en tilfredsstillende måte og har kontroll med den praktiske viderefordelingen av midler. Denne kontrollen er allikevel sårbar på grunn av manuelle og fragmenterte systemer.

Konsekvensen av dette er at departementet ikke med sikkerhet kan vite om midlene blir fordelt på en forsvarlig måte i tråd med Stortingets bevilgning.

- Vi krever at Norsk teaterråd gjør rede for hvordan midlene er benyttet. Av hensyn til tredjepart vil departementet sørge for at de som allerede har fått tilsagn om støtte, vil få midler utbetalt, sier Widvey.

Alle har fått

Styreleder Ivar Christiansen i Norsk teaterråd er oppgitt over stans i utbetalingene.

- KPMGs rapport bekrefter at det ikke har vært noen misligheter i organisasjonen. Styret har grepet fatt i anbefalingene til KPMG og vil forbedre alle regnskapsrutiner. Alle tilskuddsmottagere har fått det de skulle ha, sier Christiansen.

- Vi har jobbet med regnskapene fra de siste tre år, og for å få bedre kontroll har vi ansatt ny regnskapsfører. Det som er litt spesielt er at Widvey sier hun er opptatt av å legge til rette for at styrer skal få mer hjelp og støtte. Selv jeg har aldri fått noe tilbud om slikt fra Kulturdepartementet, hevder Christiansen.

- Det vi har er en revisjonsberetning av Ernst & Young fra i vår. Den ble godkjent av årsmøtet og frikjenner styret. Vi mener vi er på vei til å få regnskap og rapportering på skinner. Det eneste som kan forhindre det er at departementet trekker ut pluggen. Beskjeden vi får er at de fryser alle midler og pålegg om at vi må betale regningen for den nye KPMG-rapporten, sier Christiansen.

Han bekrefter at det nå blir nytt årsmøte i Norsk teaterråd.

- Vi har kalt inn til ekstraordinært årsmøte og stilt våre plasser til disposisjon. Det er ikke annet å gjøre. Men det er ikke noe vanskelig for en revisor å finne feil i en organisasjon. Gå inn et hvilket som helst sted og du kan få en fem siders rapport, hevder Ivar Christiansen.

 

Lese mer om medier, nett, teknologi? Følg @DN_Etterbors og @bjorneckblad på Twitter

 

Les også:

Norges største tv-selskap faller igjen

«Beatles»-flopp på kino  

Hagebyharselas til 80 mill. dnPlus  

Tar regningen for New York-scene dnPlus

Øyafestivalen i pluss

Rai rai for Hellbillies - lite liv for D.D.E

Kagges kunst på museum dnPlus

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.