Onsdag legger DNB Markets frem rapporten "Økonomiske utsikter", med oppdaterte prognoser for norsk og internasjonal økonomi.

Nordmenns privatøkonomi vil i årene fremover fortsatt være helt ok, sammenlignet med landene rundt oss, men ikke fullt så sorgløs som den har vært for de fleste de siste årene.

DNB spår følgende for årene frem mot 2016 (sammenlignet med tall fra i fjor).

  • Lavere lønnsvekst: Ned fra 4,0 til 3,5 prosent
  • Høyere renter: Styringsrenten øker fra 1,5 prosent til 2,25 prosent
  • Flere uten jobb: Ledigheten øker fra 3,2 til 4,3 prosent
  • Boligen mindre verdt: Årsprisvekst på 7,7 prosent snur til prisfall på 1,5 prosent

Bakgrunnen for prognosene er hovedscenarioet for norsk økonomi, som ifølge DNB Markets allerede er i ferd med å gå inn for det de definerer som en «myklanding», med en bnp-vekst på ned rundt to prosent i året.

- Vi tror dette er innledningen på en mer moderat vekstfase for norsk økonomi. Det er snakk om en myk landing heller enn en bråstopp, skriver DNB Markets det i august-utgaven av "Økonomiske utsikter".

Les mer fra rapporten:
- Sterke bobletendenser

<b>- 120.000 personer vil stå uten jobb</b>

Mens boligprisene de siste årene har steget mellom åtte og ni posent, viser nå boligprisveksten klare svakhetstegn, påpeker DNB Markets i rapporten.

- Etter et hopp på 1,7 prosent fra desember 2012 til januar i år har prisene nærmest stagnert. I fire av de seks siste månedene har boligprisene falt. I juli var prisnedgangen på 1,2 prosent. Vi tror imidlertid at noe av denne nedgangen har sammenheng med unormalt varmt sommervær, som holdt potensielle kjøpere borte fra visninger, skriver meglerhuset.

Nedkjølingen i boligmarkedet skyldes også delvis forhold i kredittmarkedet, ifølge rapporten. For selv om Norges Bank har holdt renten uendret, har bankenes utlånsrente økt. Også her peker bankene på høyere kapitalkrav som årsak til de økte marginene. Dessuten virker Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis dempende på boligprisene, påpeker DNB Markets.
Boligkjøperne skal stille med minimum 15 prosent i egenkapital og må tåle en renteoppgang på 5 prosentpoeng. Det er dessuten strengere krav for å få avdragsfrihet på lån. Finanstilsynet rapporterer at bankene nå i stor grad har tilpasset seg retningslinjene, skriver DNB Markets.

For dem som ønsker å selge på topp, er det fortsatt muligheter til det, skal man tro prognosen. Prisene vil kunne gå litt opp og ned i perioder før prisfallet på årsbasis er et faktum.

- Vi legger til grunn at boligprisene stiger noe videre i høst, slik at årsveksten fra 2012 til 2013 blir 5,2 prosent. Fra vårparten neste år venter vi igjen å se negative månedsrater, som følge av høyere ledighet, lavere inntektsvekst og flere ferdigstilte boliger, skriver DNB Markets i rapporten.

Og kommer den varige nedgangen i prisene, tror DNB.

- Vi venter en nedgang på til sammen 2,5 prosent i 2015/2016. At prisnedgangen ikke blir større, skyldes blant annet at vi venter at boligbyggingen stagnerer i samme periode, skriver analytikerne.

En bolig som er verdt 3 millioner kroner ved utgangen av 2013 vil altså falle til 2,94 millioner kroner ved utgangen av 2016, hvis prognosene slår til.

Trøsten for boligeierne, i alle fall de med høy gjeld: At det går litt dårligere for norsk økonomi, vil bidra til å holde rentene nede lengre og sånn sett gi lavere renteutgifter og bidra til å dempe boligprisfallet.

- Vi ser nå for oss første renteheving våren 2015, og et rentenivå om tre år på fortsatt svært beskjedne 2½ prosent.

Prognoser er engang bare prognoser, og bildet kan bli ganske annerledes. Kanskje blir alt mye bedre. Kanskje blir det mye verre.

Banken har derfor også publisert et krisescenario, basert på forutsetningen om at oljeprisen blir halvvert til 50 dollar fatet. I dette scenarioet faller boligprisene i Norge med hele 15-20 prosent, mens ledigheten dobler seg til rundt seks prosent.

Les mer om eiendom:
Magnus Reitan selger Nesøya-slott med Tesla på kjøpet

<b>Slik «lokkes» boligkjøperne</b>
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.