Sikkerhetsfeil og bug bounty

I Dagens Næringsliv er vi opptatt av å beskytte brukernes personopplysninger. Datasikkerhet er derfor noe vi prioriterer høyt.

Vi oppfordrer til å rapportere eventuelle funn av sikkerhetshull, slik at vi kan tette disse og unngå sikkerhetsbrudd. Vi har etablert et bug bounty-system som belønner funn av sikkerhetsfeil som meldes inn. Funnene vurderes hos oss og  eventuell belønning skjer ut i fra alvorlighetsgrad på feilen du finner og på hvor detaljert bug-rapport du sender.

Sikkerhetsfeil kan meldes til sikkerhet@dn.no

Dette er ikke er en betjent kanal. Hvis du trenger hjelp, vennligst send en henvendelse til kundeservice.

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle innspill, men vi kan ikke svare på eventuelle spørsmål her. Ta gjerne kontakt med kundeservice dersom du ikke fikk svar på det du lurte på.