Legitim interesse

Legitim interesse

Vi har gjort en selvstendig vurdering med en balansetest og konkludert med at DN har en legitim interesse for visse behandlinger av personopplysninger.

Den legitime interessen

DN har legitim interesse for digitale annonser som leveres gjennom Tjenestene (DNs mobilapplikasjoner, fysiske avisprodukter, nyhetsbrev, konferansetjenester og nettsteder som websider tilknyttet dn.no) styres via et annonsestyringssystem som benytter cookie ID-er knyttet til profildata om sluttbrukere til å (i) målrette annonser basert på interesseprofil og antatt lokasjon, (ii) frekvensstyre annonser, (iii) rapportere effekt av annonser, og (iv) gi tilgang til å hente data om annonsevisninger til annonsør/mediebyrå for at DN skal kunne levere effektive og konkurransedyktige annonseløsninger i dagens digitale annonseøkonomi, og derfor også for å kunne drive uavhengig journalistisk arbeid.

Om du er abonnent på et betalt produkt har også DN en legitim interesse for å markedsføre våre produkter og tjenester direkte til deg på kanaler som e-post, telefon og SMS, samt gi deg tips om redaksjonelle saker som vi tror du har interesse av å lese.

DN vil også bruke data om din brukerprofil og brukeradferd til å tilpasse innholdsforslag og tilbud til deg ved bruk av data om deg når du bruker Tjenestene basert på legitim interesse.

Videre har DN en legitim interesse til å bruke personopplysninger til å forbedre tjenestene våre ved hjelp av analyseverktøy og ulike testverktøy – for eksempel såkalt A/B-testing. Dette gjør vi for å gi brukerne en bedre opplevelse ved bruk av våre tjenester.

Personopplysningene

Opplysningene som behandles er vanlige personalia, data om abonnementsforhold og data som hentes/utledes fra navigasjons/lesemønstre på NHST sine digitale tjenester, eller som er gitt til DN direkte fra brukeren. I tillegg brukes visse demografiske data – som kapital, boligtype med mer. DN behandler ikke sensitive personopplysninger iht. GDPR artikkel 9 og/eller artikkel 10, og DN behandler ikke personnummer eller kredittkortnummer under dette grunnlaget.

Tiltak

DN har foretatt tiltak for å redusere risikoen ved behandlingen. Disse innebærer at opplysninger som eventuelt deles med tredjeparter vil være pseudonymiserte og inneholde få datapunkter – kun cookieID og eventuelle navn/Id-er på segmenter som brukeren tilhører. Systemene som benyttes er godt sikret, både teknisk og organisatorisk. Opplysninger som deles med tredjepart vil ikke bli tillatt brukt til berikelse av profiler hos tredjepart til formål som retargeting eller andre annonseprodukter. DN tilbyr også mulighet for å reservere seg for alle behandlinger der legitim interesse er brukt som behandlingsgrunnlag.

Konklusjon

Basert på opplysningene ovenfor har DN foretatt en balansetest der konklusjon er at DN har berettiget interesse til å behandle personopplysninger for de formål angitt her.