Sletterutiner for kundeopplysninger

Generelt vil vi beholde data om våre abonnenter i tre år etter at kundeforholdet er avsluttet, med tanke på en eventuell reaktivering av abonnementet. Opplysninger knyttet til økonomiske transaksjoner vil beholdes i fem år som følge av bokføringsloven.

Dersom du har spørsmål til dette, kan du ta kontakt med oss på personvern@dn.no.