Abonnementsvilkår for Dagens Næringsliv

Sist oppdatert: 02.01.2021

GENERELLE VILKÅR

Disse abonnementsvilkårene er en avtale mellom Dagens Næringsliv (DN) med
orgnr. 960 356 071 og deg som abonnent.

DEL A: GENERELLE VILKÅR

1. Abonnementsperioden og betaling

Abonnement hos DN forskuddsbetales og løper inntil det sies opp. Terminen forblir uendret hvis ikke annet er avtalt.

Ved betaling med kort eller Vipps opprettes en betalingsavtale med faste trekk ved forfall. Prøveabonnenter vil før utløp av tilbudsperioden motta et varsel på e-post om neste trekk. Alle abonnenter som betaler med kort eller Vipps, og som har en abonnementsperiode på 3 måneder eller mer, vil også motta et varsel på e-post i forkant av trekk.

2. Kommunikasjon og markedsføring

Når du abonnerer på DN, vil du av og til motta informasjon via e-post, SMS, telefon eller brev med informasjon vedrørende ditt abonnement, som for eksempel betaling, levering, endringer, tekniske problemer m.m. Denne type informasjon sender vi deg i kraft av avtaleforholdet, og du vil ikke kunne melde deg av slik kommunikasjon.

Videre vil du motta e-post eller SMS med tips om redaksjonelle artikler og temaer, informasjon om tilbud og kundefordeler, nye abonnementstyper og tilbud på DNs egne produkter som f.eks. DN Investor og DN Live. Du kan velge å melde deg av denne kommunikasjonen, enten ved å følge anvisningen for avmelding i en utsendelse eller under innstillinger for kommunikasjon via Min side.

Vi anser kundeforholdet til å gjelde i 12 måneder etter at abonnementet er stoppet, noe som blant annet innebærer at du vil motta henvendelser som kan inneholde markedsføring fra oss i denne perioden, dersom du ikke allerede har meldt deg av slik kommunikasjonen.

3. Behandling av personopplysninger

Dine personopplysninger vil bli behandlet av Dagens Næringsliv for å kunne gi deg de tjenestene du har registrert deg for, og for å gi deg enda bedre service og gode tilbud som kunde. For at vi skal kunne levere produktet eller tjenesten du har registrert deg for, må vi behandle opplysninger om deg, som for eksempel dine personalia, kontaktinformasjon, betalingsinformasjon, herunder betalingshistorikk, leveringsinformasjon, innloggingsinformasjon og innstillinger for personvern, som en del av abonnementsavtalen.

Videre behandler vi informasjon om din digitale aktivitet til formål som analyse, målrettet annonsering og tilpasset innhold. Dette gjør vi for å kunne tilby deg en bedre brukeropplevelse på våre digitale løsninger og til produktutvikling. Dine personverninnstillinger kan du administrere selv via Min side.

Dagens Næringsliv er ansvarlig for at behandlingen og oppbevaringen av opplysningene er i samsvar med norsk personvernlovgivning. Vi lagrer ikke opplysningene lenger enn nødvendig, og i henhold til de ulike behandlingsgrunnlagene. Du kan når som helst kreve innsyn i opplysningene og at de rettes eller slettes, med mindre opplysningene er nødvendige for å gjennomføre avtaleforholdet mellom deg og Dagens Næringsliv eller er lovpålagt Dagens Næringsliv å gjennomføre.

Du kan lese mer om våre behandlinger og behandlingsgrunnlag ved å besøke Min Side eller i personvernerklæringen.

4. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler i våre løsninger, såkalte cookies. For nærmere informasjon les vår informasjonskapselerklæring.

5.  Oppsigelse av abonnement
 

Abonnementet på Dagens Næringsliv løper til det sies opp. Oppsigelse kan meldes per telefon, chat, eller på Min side under Abonnement. En oppsigelse må varsles med minst fire (4) virkedager før ny betalingsperiode inntreffer. Dato for når ny periode inntreffer finner du på Min side under Betaling.  Meldes oppsigelse etter ny periode har startet, blir du kun trukket for den inneværende perioden og abonnementet stoppes når denne er avsluttet.

For abonnement med 6 eller 12 måneders forskuddsbetaling til ordinær pris, vil det være mulig å få refusjon. For abonnement med bindingstid, gjelder oppsigelse fra utløpet av bindingstiden.

Dersom oppsigelsen gjelder et abonnement med papirutgaver og det er ønskelig at leveringen stoppes før abonnementsperioden utløper, kan abonnementet endres til rent digitalt den resterende perioden. 

Manglende betaling anses ikke som gyldig oppsigelse. 

Personopplysningene tilknyttet ditt abonnement vil bli slettet tre år etter at abonnementet sies opp, med mindre de er relevante for et annet kundeforhold du har med Dagens Næringsliv, Dagens Næringsliv er pålagt å beholde opplysningene grunnet særskilte lovkrav, som for eksempel bokføringsloven eller opplysningene er nødvendige å beholde i forbindelse med en pågående eller fremtidig rettslig tvist.  

Priser

Prisendringer abonnement
Dagens Næringsliv forbeholder seg retten til å endre prisen på det løpende abonnementet. De nye prisene annonseres i Dagens Næringsliv og legges ut i prislisten på våre nettsider. 

Gebyrer ved fakturering
Dagens Næringsliv beregner et gebyr på alle fakturaer som sendes per post, med unntak av første faktura på et nytt abonnement. Ved betaling med e-Faktura, avtalegiro, eller kredittkortavtale vil ikke gebyr belastes. Fakturagebyret er per i dag kr. 56,-.
Ved forsinket betaling beregnes et purregebyr som per i dag er kr. 35,-.

Rabatter

Studenter
Studenter får minimum 50% rabatt av ordinær pris på de abonnementsproduktene som til enhver tid tilbys til studenter. Studentabonnement tilbys ved studier av høyere grad enn videregående skole, og studiet må være kvalifisert til støtte gjennom Lånekassen. Studentpris på abonnement krever gyldig studentbevis. Ved abonnement på papirutgaven, må leveringsadresse være nærliggende studiestedet. Studentabonnement kan bestilles av privatpersoner til og med fylte 30 år. Dersom bevis ikke er sendt Dagens Næringsliv innen varslet frist for levering, vil rabatten rutinemessig fjernes for resterende abonnementsperiode. Studenter som tidligere har vist frem bevis, men som ikke lenger studerer, får 40 % rabatt på første faktura etter endt studietid.

Honnør
Dagens Næringsliv tilbyr 30% honnørrabatt av ordinær pris på abonnement. For å oppnå rabatten må du selv kontakte kundeservice og kunne fremvise honnørbevis eller legitimere at du er fylt 67 år.

Bedriftsavtaler

Dagens Næringsliv har avtale med enkelte bedrifter. I de tilfellene hvor en slik skriftlig avtale foreligger vil bedriftsavtalens betingelser overstyre disse generelle abonnementsvilkårene dersom det er motstrid.

Produktendringer

Dagens Næringsliv forbeholder seg retten til å gjøre endringer i avisproduktet og de digitale løsningene som inngår i abonnementet.

Tilgang til de digitale produktene

For å kunne lese DN digitalt må DN-bruker være opprettet for innlogging. Dersom ikke brukertilgangen fungerer tilfredsstillende, er det kundens ansvar å gi beskjed om dette til Dagens Næringslivs kundeservice.

Som abonnent kan du til enhver tid være innlogget på DNs digitale tjenester på de enhetene du bruker. Hva du har tilgang til av DNs innhold avhenger av hvilken type abonnement du har. Abonnementet er personlig, og dine innloggingsdetaljer kan kun deles med familiemedlemmer i din husstand. For å forebygge og avdekke misbruk lagrer vi informasjon om hvor mange enheter din brukerprofil er pålogget.

DN digital, DN heluke og DN helg *

Som abonnent på et av disse produktene har du tilgang til all vår journalistikk på de til enhver tid tilgjengelige digitale flater. Du kan lese utgaver bakover i tid så lenge abonnementet er aktivt. Hvor mange utgaver tilbake i tid du har tilgang til avhenger av hvilken applikasjon du benytter. 

* papiravis i helgen og digital tilgang hele uken

DN Basis

Som abonnent på DN Basis har du tilgang til alle artikler på DN.no og i DN-appen. Tilgang til eAvisen på nettsiden og i appene er ikke inkludert i dette abonnementet. Basis-abonnementet gir tilgang til et begrenset utvalg av redaksjonelle nyhetsbrev. 

DN Ung

Abonnementet DN Ung er for personer fra 18 - 34 år (frem til fylte 35 år). Abonnenter som ikke oppfyller alderskravet på dette produktet vil bli kontaktet og stoppet.

DN Ung gir deg tilgang til alle artikler på DN.no og i DN appen. Tilgang til eAvisen på nettsiden og i appene er ikke inkludert i abonnementet.

Endringer i abonnementsperioden

Det er ikke mulig å ha midlertidig opphold i løpet av abonnementsperioden ved digitalt abonnement.

DEL B: VILKÅR SOM GJELDER VED ABONNEMENT MED PAPIR

Del B er tilleggsvilkår. Del A gjelder i tillegg til disse vilkårene for abonnement med papiravis.

Levering

Avisen distribueres om morgenen av lokale avisdistribusjonsselskap der det er mulig. Dagens Næringsliv forholder seg til de leveringsfrister distribusjonsselskapene opererer med. I områder der avisen distribueres av Posten, er det Postens leveringstidspunkt som gjelder. Det tas forbehold med hensyn til tidspunkt for levering og frister satt av våre samarbeidspartnere.

Endringer i levering

Midlertidig omadressering
Papiravisen kan flyttes til ferieadresse/annen adresse i Norge. Dette er gratis.

Midlertidig opphold 
Abonnenter kan bestille midlertidig opphold i avisleveringen. I perioden med opphold i papirleveransen vil abonnenten fortsatt kunne lese avisen digitalt. Den digitale tilgangen kan ikke stoppes midlertidig. Det gis normalt ikke økonomisk kompensasjon for opphold i leveringen av papiravisen. 

Uteblitt avis
Ved uteblitt avis vil Dagens Næringsliv kunne godskrive abonnenten det som er betalt for avisen i tilsvarende tidsrom, forutsatt at kunden snarest melder fra om manglende levering til vår kundeservice.

Ved endring fra komplett abonnement (papir og digitalt) til å abonnere kun digitalt, vil prisen på abonnementet justeres til ordinær pris for digitalt abonnement.

Endring av vilkår

Dagens Næringsliv forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte vilkår. Vesentlige endringer i vilkårene vil bli formidlet digitalt eller annonseres i avisen.

 

 

 

 

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle innspill, men vi kan ikke svare på eventuelle spørsmål her. Ta gjerne kontakt med kundeservice dersom du ikke fikk svar på det du lurte på.