Arbeiderpartiet delte seg på midten. Dermed ble det tirsdag ettermiddag flertall for at Vest-Agder fylkeskommune bidrar med 25 millioner kroner til den nye Kunstsiloen i Kristiansand som blant annet skal huse den store samlingen moderne nordisk kunst gitt av fondsforvalter Nicolai Tangen.

Skuffet over sine egne

Fylkesleder Randi Øverland i Arbeiderpartiet, som sto bak forslaget om at Tangen må hoste opp mer penger, ga klart uttrykk for at hun var skuffet over egen partigruppe der fem av ti representanter valgte å bryte ut.

I Fylkesutvalget i forkant av fylkestinget ble det flertall for Øverlands forslag om å bevilge 25 millioner kroner til medfinansiering av Kunstsiloen under forutsetning av at Tangens Ako Kunststiftelsen deltar i finansieringen tilsvarende areal som Tangensamlingen utgjør av totalareal, inklusiv fellesarealer og magasiner.

Da DN møtte Nicolai Tangen i London før helgen, sa han at dersom det forslaget blir vedtatt, er prosjektet i grøften.

– Det er et nei til kunstsiloen. Det er dessuten helt umulig å kvantifisere hvilket areal min samling skal oppta av totalarealet; det vil jo variere og være helt opp til kuratorene ved museet, sa Tangen.

Investoren Nicolai Tangen med kunstverk han vil gi til den nye kunstsiloen i Kristiansand; et verk av danske Egill Jacobsen (på veggen). På bordet et verk av en av hans favorittkunstnere, norsk-tyske Rolf Nesch.
Investoren Nicolai Tangen med kunstverk han vil gi til den nye kunstsiloen i Kristiansand; et verk av danske Egill Jacobsen (på veggen). På bordet et verk av en av hans favorittkunstnere, norsk-tyske Rolf Nesch. (Foto: Jeff Gilbert)

Lite egenkapital

Finansieringen av Kunstsiloen er satt sammen av 50 millioner fra Kristiansand kommune, 100 millioner kroner fra kraftverktsstiftelsen Cultiva, 25 millioner fra Vest-Agder fylkeskommune, fem millioner fra Aust-Agder fylkeskommune (vedtatt tirsdag) og 30 millioner kroner fra private givere samt 30 millioner kroner fra Nicolai Tangens kunststiftelse. Blant andre gründeren Bjarne Skeie og eiendomsinvestoren Kurt Mosvold har sagt ja til å bidra. Resten, 265 millioner kroner, skal lånes. Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) har en egenkapital på syv millioner og nettopp dette har skapt betydelig bekymring.

Men til slutt fikk forslaget om å bidra med 25 millioner – uten ytterligere krav om penger fra Tangen, flertall med 21 mot 14 stemmer.

Med spennende enn OL

– Å følge denne politiske prosessen har vært mer spennende enn OL, skriver Nicolai Tangen i en epost til DN tirsdag ettermiddag

– Dette er en viktig milepæl i et fantastisk prosjekt. Det har vært utrolig spennende å se alt engasjementet en silo kan skape, og jeg håper dette bare er begynnelsen på det engasjementet dette flotte museet skal skape når det står ferdig på kaia i 2021. Jeg vet at det har vært jobbet hardt i lang tid for å lande denne enigheten, og er svært takknemlig for alle som har stått på. Samtidig vet vi at det er godt stykke igjen før vi er helt i mål med et ferdig bygg. Men vi er med dette vedtaket tatt et viktig skritt nærmere realiseringen av Kunstsiloen som et fyrtårn på Sørlandet, skriver Tangen.

– Nå håper jeg Reidar Fuglestad og Sørlandets Kunstmuseum får tid og rom til å drive dette unike prosjektet i mål. Jeg gleder meg til å følge dette fra sidelinjen og konsentrere meg om å plusse på samlingen slik at den kunsten SKMU får til rådighet virkelig vil være i verdensklasse.(Vilkår)

Fylkesleder Randi Øverland i Arbeiderpartiet i Vest-Agder mener investoren Nicolai Tangen må betale langt mer til den nye kunstsiloen i Kristiansand, men fikk ikke flertall for dette i fylkestingsmøtet tirsdag.
Fylkesleder Randi Øverland i Arbeiderpartiet i Vest-Agder mener investoren Nicolai Tangen må betale langt mer til den nye kunstsiloen i Kristiansand, men fikk ikke flertall for dette i fylkestingsmøtet tirsdag. (Foto: Bjørn Harry Schønhaug)
Kunst er kunst og penger er penger
Investor og kunstsamler Nicolai Tangen
01:07
Publisert: