Fylkesrådmann Tine Sundtoft foreslo å gi 25 millioner kroner til realiseringen av Kunstsiloen i Kristiansand til 530 millioner kroner pluss moms.

Men et flertall i Fylkesutvalget, anført av Randi Øverland fra Arbeiderpartiet, fikk flertall for at pengene kun skal gis dersom Nicolai Tangen bidrar med betydelig mer penger.

Tangen, som skal donere en omfattende samling norsk og nordisk moderne kunst til en verdi på 200 millioner kroner til det nye museet i den gamle siloen, bidrar gjennom en stiftelse med 30 millioner kroner til byggingen. I tillegg betaler han brorparten av lønnen til direktøren ved Sørlandets Kunstmuseum.

Fylkesutvalget vedtok at Tangen skal betale tilsvarende hvor stor del av det nye museet hans kunst skal fylle, anslagsvis 50 prosent. Det ville i så fall bety at Tangen må betale halvparten av de 530 millionene museet koster.

Fylkesleder Randi Øverland i Vest-Agder AP (til venstre) fikk ikke flertall for å kreve et langt større bidrag fra kunstsamler og milliardær Nicolai Tangen, noe Reidar Fuglestad (til høyre), administrerende direktør ved Sørlandets Kunstmuseum, var strålende fornøyd med.
Fylkesleder Randi Øverland i Vest-Agder AP (til venstre) fikk ikke flertall for å kreve et langt større bidrag fra kunstsamler og milliardær Nicolai Tangen, noe Reidar Fuglestad (til høyre), administrerende direktør ved Sørlandets Kunstmuseum, var strålende fornøyd med. (Foto: Bjørn Harry Schønhaug)

Splittet fylkesting

Da fylkestinget i Vest-Agder behandlet saken tirsdag, var det betydelig uenighet. Og uenigheten fulgte ikke partilinjene. Fra full enighet i fylkesutvalget, delte Arbeiderpartiet seg på midten med fem representanter for Øverlands forslag og fem imot. Øverland la ikke skjul på at hun var skuffet over egen partigruppe.

Like etter klokken 15 tirsdag ble det dermed klart at fylkestinget gir 25 millioner kroner til prosjektet – uten krav til at Tangen betaler mer. Men i vedtaket fra fylkestinget understrekes det samtidig at fylkeskommunen ikke har mulighet til å gi garanti for lånet på 265 millioner kroner som museet må ta opp for å få realisert prosjektet.

– Dette betyr at et viktig hinder lokalt er ryddet av veien, men fortsatt gjenstår masse arbeid, blant annet med å få statlig finansiering til driften av Kunstsiloen og ekstern finansiering av byggingen av siloen, sa en fornøyd museumsdirektør Reidar Fuglestad til DN da avstemningen var foretatt.

Med spennende enn OL

– Å følge denne politiske prosessen har vært mer spennende enn OL, skriver Nicolai Tangen i en epost til DN tirsdag ettermiddag

– Dette er en viktig milepæl i et fantastisk prosjekt. Det har vært utrolig spennende å se alt engasjementet en silo kan skape, og jeg håper dette bare er begynnelsen på det engasjementet dette flotte museet skal skape når det står ferdig på kaia i 2021. Jeg vet at det har vært jobbet hardt i lang tid for å lande denne enigheten, og er svært takknemlig for alle som har stått på. Samtidig vet vi at det er godt stykke igjen før vi er helt i mål med et ferdig bygg. Men vi er med dette vedtaket tatt et viktig skritt nærmere realiseringen av Kunstsiloen som et fyrtårn på Sørlandet, skriver Tangen.

Fylkesleder Randi Øverland i Arbeiderpartiet i Vest-Agder mener investoren Nicolai Tangen må betale langt mer til den nye kunstsiloen i Kristiansand, men fikk ikke flertall for dette i fylkestingsmøtet tirsdag.
Fylkesleder Randi Øverland i Arbeiderpartiet i Vest-Agder mener investoren Nicolai Tangen må betale langt mer til den nye kunstsiloen i Kristiansand, men fikk ikke flertall for dette i fylkestingsmøtet tirsdag. (Foto: Bjørn Harry Schønhaug)
Kunst er kunst og penger er penger
Investor og kunstsamler Nicolai Tangen
01:07
Publisert:

– Nå håper jeg Reidar Fuglestad og Sørlandets Kunstmuseum får tid og rom til å drive dette unike prosjektet i mål. Jeg gleder meg til å følge dette fra sidelinjen og konsentrere meg om å plusse på samlingen slik at den kunsten SKMU får til rådighet virkelig vil være i verdensklasse.(Vilkår)