Norske kunstnere tjener mindre på kunsten sin, faller etter i lønnsutviklingen og må kombinere kunstnervirksomheten sin med andre jobber.

Det er noen av funnene i utredningen kulturminister Thorhild Widvey fikk overrakt i dag.

Foreslår mer offentlige støtte

Som leder for utredningen anbefaler Vigdis Moe Skarstein blant annet mer offentlig støtte for å bøte på utviklingen.

Å forsterke «eksisterende tilskuddsordninger og stimulieringstiltak» er blant hovedanbefalingene.

– Markedet regulerer mangfold, men etterspørselsen vil aldri være stor nok i Norge, derfor må man ha offentlige tilskudd og motivering, sa Skarstein under presentasjonen av utredningen.

Du kan lese hele rapporten her.

Doblet kulturbudsjettet i samme periode

Utredningen tar ser på utviklingen mellom 2006 og 2013, den samme perioden som den Stoltenberg-regjeringen gjennomførte sine tre kulturløft – med en 109,6 prosents økning av kulturbudsjettet mellom 2005 og 2014.

Det innlysende spørsmålet blir derfor hvorfor den forrige runden med mer offentlige støtte ikke gjorde nytten.

Gir flere kunstnere, ikke bedre økonomi, mener forsker

Samtidig med at utredningen legges frem, publiserer Telemarksforskning i dag en annen kunstnerundersøkelse. Den viser at antallet kunstnere i Norge vokser i et økende tempo.

Siden 2006 har det blitt nærmere 5.000 nye kunstnere i Norge. Rapporten sier at det nå er 17.700 organiserte og ansalgsvis 6000 uroganiserte - totalt 24.000.

Du kan lese hele rapporten her.

Er forklaringen på den skrale økonomien ganske enkelt at antallet kunstnere vokser i rekordfart?

– Økte offentlige budsjetter har trolig medført en økning i antall kunstnere snarere enn en bedret økonomisk situasjon blant de eksisterende kunstnerne, sier prosjektleder Knut Løyland for Telemarksforsnings utredning.

Mindre erfaren populasjon

Økningen i antallet kunstnere får innvirkning på inntektsnivået på flere måter.

Blant annet blir det flere unge og uerfarne kunstnere, som tjener mindre.

– Når du får et stort påfyll nedenfra av unge og mindre erfarne kunstnere, dominerer det mer av totalpopulasjonen. I utredningen vår ser man en sterk og tydelig sammenheng mellom inntekt og erfaring, sier Løyland.

En annen forklaring er ganske enkelt at det blir flere om beinet i kampen om både de private og offentlige kronene.

– En indikator på det er at de fast ansatte kunstnere får en brukbar kunstnerisk inntekt. Det er gull verdt å være innsider, det gjelder ikke bare i kunstverdenen, sier Løyland.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.