Odd Nerdrum har igjen måttet møte i retten. Rettssaken går i sal to i Larvik Tingrett, der Nerdum sitter på saksøktes benk, sammen med sin kone Turid Spildo og sin prosessfullmektig Stein E. Hove.

Nerdrum er saksøkt av sin tidligere samarbeidspartner The Nerdrum Institute (TNI) for å ha brutt en omfattende avtale dem imellom.  Prosessfullmektig for The Nerdrum Institute, Espen Komnæs, holder nå sitt innledningsforedrag.

Nerdrum misfornøyd

TNIs posisjon er at Nerdrum ikke hadde rett til å si opp samarbeidsavtalen dem imellom, og krever 23 millioner i erstatning for tapte inntekter.

- Det er en tidsbestemt avtale som skulle vare i ti år. Den har Nerdrum ensidig brakt til opphør etter to år, til tross for at det klare utgangspunktet i norsk rett er at tidsbestemte avtaler ikke kan sies opp, sa Komnæs.

Nerdrum hevder at han kunne bryte ut av avtalen fordi TNI ikke gjorde nok for å oppfylle sin forpliktelse om å formidle og selge hans kunst.

Les også: I dag er Nerdrum i retten igjen

Den omstridte avtalen ble inngått mellom Nerdrum og TNI i 2009. The Nerdrum Institute, kunstmenneskene Bjørn Li, Kjell Wenstad og Allis Helleland, skulle ha enerett på å formidle, markedsføre og selge Nerdrums kunst i ti år, mot 50 prosent av inntektene. Etter bare to år varslet Nerdrum at han ville ut av avtalen.

"Urettmessig oppsigelse"

Komnæs kritiserer Nerdrum for måten han gikk frem på.

- En viktig del av denne saken er at Odd Nerdrum ikke ventet med å avslutte samarbeidet. Han tok ingen rettslige skritt. Nerdrum fulgte ingen av de normer man bruker når man har et standpunkt å forfekte. Han bare hevet avtalen, sier han.

Les også: Odd Nerdrum tilbake i rettssalen

TNIs advokat mener Nerdrums oppførsel var illojal og krenkende mot TNI, etter at instituttet hadde investert tid og penger i Nerdrums kunst.

- På et tidspunkt sendte han e-post til pressen om at samarbeidet var opphørt. Saken handler om en opptreden fra Nerdrums side, som i tillegg til urettmessig oppsigelse, sier Komnæs.

- Dette er ingen sak for eller mot Odd Nerdrum, det er en sak om en kontrakt og konsekvensene ved å bryte den kontrakten. Spørsmålet er om Nerdrum må bære en del av tapet ved å betale erstatning.

Formuende kunstner

Komnæs presenterte Nerdrum som en kunstner med store inntekter og formue.

- Nerdrum har vært en betydelig forretningsmann og næringsdrivende. Han har drevet næringsvirksomhet i stor skala. Den andre side vil forsøke å fremstille det som om TNI hadde en helt annen profesjonalitet enn Nerdrum, og nå anføres det at Nerdrum var blitt forledet, at han ikke forstod rekkevidden av avtalen han inngikk.

-Felles for disse argumentene er at de er konstruert for å legitimere den ensidige oppsigelsen av avtaleforholdet, sier Komnæs i retten.

Reagerer på legeerklæring

Komnæs var også sterkt kritisk til at Nerdrums side har indikert at de vil legge frem en legeerklæring som  dokumenterer at Nerdrum lider av flere tilstander som muligvis kan hatt betydning for avtaleinngåelsen.

- Dette tar TNI tungt, og opplever det som svært krenkende. De har aldri hatt grunn til å tro at Nerdrum ikke forstod hva han gikk inn i. Denne siden tar sterk avstand fra bruken av denne erklæringen, sa Komnæs.

Komnæs brukte deler av sitt innledningsforedrag til å ramse opp alle de tingene TNI skal ha gjort for å fremme Nerdrums kunst, og la vekt på at mye tid gikk med på å avslutte Nerdrums forhold til Forum Gallery i New York, som han tidligere hadde hatt en langvarig avtale med.

Nerdrums prosessfullmektig, Stein E. Hove, skal holde sitt innledningsforedrag etter klokken 10.40.

 

Les også:

Avviser alle krav dnPlus

Forhandlet bort krav på 33 mill. dnPlus

First House og hjelpeløshetens tempeldans

Fryser utbetalinger etter regnskapsrot

«Beatles»-flopp på kino  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.