– Det er helt vilt. Dette er noen som har lyst til å tjene masse penger på Pushwagner, sier styreleder Magne Vangsnes i foreningen Norske Grafikere.

Blomqvist-sjefen om nye Pushwagner-trykk: – Vi er imponert over at prisene holder
Ikke i tvil om hva han heller ville brukt 50.000 kroner på.
02:18
Publisert:

Interessen etter Pushwagners trykk har vært formidabel etter at kunstneren døde 24. april i år. Tidligere i høst hadde det blitt solgt kunst i Pushwagners navn for minst 19 millioner kroner etter hans død, ifølge DNs anslag basert på gallerier som har solgt verk etter hans død.

Flere av disse trykkene er imidlertid ikke signert av kunstneren selv. Mens Pushwagner lå på dødsleiet skrev han under på et tilleggstestament 8. april med et ønske om å ferdigstille en rekke verk som kunstneren arbeidet med, ifølge hjemmesidene til galleriet Fineart.

Fineart er et av galleriene som har stilt ut og solgt Pushwagners kunst det siste året.

I stedet for Terje Brofos’ egne signatur, er det initialene «SKJS» til hans mangeårige venn og partner Stefan Stray som pryder trykkene.

Pushwagners siste verk har støttespilleren Stefan Strays signatur «SKJS».
Pushwagners siste verk har støttespilleren Stefan Strays signatur «SKJS». (Foto: Per Thrana)

– Jeg har arbeidet nært med Stefan Stray i nærmere 18 år, og jeg er overbevist om at han vil kunne videreføre/lede dette arbeidet sammen med meg så lenge jeg lever og fullføre arbeidet etter min død i samarbeid med mine øvrige assistenter, skrev Pushwagner i tilleggstestamentet ifølge galleriets nettsted.

Her er Pushwagners egen signatur på et eldre verk.
Her er Pushwagners egen signatur på et eldre verk. (Foto: Per Thrana)

I tillegg til initialene får verkene et pregstempel, hvor Pushwagners navn fremkommer, og måned og årstall påført med blyant for hånd. I stedet for en signatur kaller Pushwagners støttespillere det for en «attestering» av verkene.

– Terje Brofos har i sitt tilleggstestament nedtegnet at Stefan Stray skal signere med de fire initialene SKJS. Undertegnede har i dette skrivet i stedet konsekvent valgt å benytte begrepet attestere, for å skille mellom kunstneren Pushwagners signatur og Stefan Strays attestering, står det på Finearts hjemmeside.

Videre står det at Pushwagner «aktivt involvert og mentalt fullt ut til stede i sine samtaler om sin kunst og hva han ønsket skulle skje videre.»

Verkene som er ferdigstilt etter Pushwagners død koster mellom 12.000 og 50.000 kroner. Blant de mest kjente er «Jobkill» og «Parsons».

Mener det er reproduksjoner

– Dette er en underlig konstruksjon. For oss ser det ut til at dette ikke er originaler, men reproduksjoner ferdigstilt av andre. Det er blitt konstruert et system som ikke er kjent i kunstverden. Det er veldig uvanlig og veldig kreativt, sier Vangsnes i Norske Grafikere.

Foreningen ble stiftet i 1919 og representerer 300 grafikere på landsbasis. Vangsnes reagerer på at trykk som ble ferdigstilt etter Pushwagners død selges for opp mot opp mot 50.000 kroner.

– Hva mener du de burde blitt solgt for?

– Dette er jo plakater og det er ikke så veldig dyrt, sier han og legger til:

– Verden vil bedras.

Vangsnes peker også på at det skal betales moms for reproduksjoner, i motsetning til originale kunstverk.

– Vi mener at dette er reproduksjoner, og når verkene selges til så høye priser er det snakk om ganske mye penger. Her bør skattemyndighetene på banen.

Fulgte testamentet

Før Pushwagner døde hadde han inngått flere avtaler om fremtidige utstillinger med flere kunstverk som ikke var ferdigstilt og signert. Han hadde også investert i silketrykkbord og ark preget med sin egen signatur.

– Dette tilleggstestament er opprettet fordi jeg ser at jeg ikke blir ferdig med verkene før jeg dør, skrev Pushwagner.

Støttespilleren Stefan Stray sier at Pushwagner skrev i testamentet hvilke trykk som skulle ferdigstilles og hvordan dette skulle foregå.

– Vi har fulgt anvisningene i Pushwagners' tilleggstestament og har fra dag én valgt full åpenhet rundt virksomheten, sier Stray.

– Før vi iverksatte denne prosessen kontaktet vi advokat Magnus Ødegaard, spesialist på Åndsverkloven. For ytterligere forankring av fremgangsmåten viser vi til dr. juris Loretta Würtenberger, leder av den internasjonale organisasjonen Institute for Artist's Estates, sier han.

Stray forteller at Pushwagner hadde arbeidet med storformatstrykk i mange år og ikke ville at kunsten hans skulle dø sammen med hans bortgang.

– Han skjønte at tiden var knapp etter at han hadde fått dødsbudskapet på sykehuset. I løpet av dette korte sykeleiet før han døde, bad han om å få forhåndssignere en rekke verk som han hadde arbeidet med, og som han innså at han selv ikke ville få muligheten til å signere.

– Dette var ikke økonomisk motivert fra Pushwagners side.

Stray forteller at Pushwagner ba han om å være pådriver for tre ting: storformattrykkene, en egen stiftelse, og et museum.

«Endrer ikke etterspørselen»

Det finnes flere ulike definisjoner på hva som skal anses som originaler eller ikke. Advokat Magnus Ødegaard i Bing Hodneland som bisto Pushwagner og støttespillerne hans i spørsmålene om hva som skulle skje med verkene etter at kunstneren døde.

Han trekker frem en definisjon fra Christie's – et av verdens ledende auksjonshus – der det ikke er krav til signatur fra kunstneren selv.

– Når en kunstner dør, må man gjennom mange vurderinger. Hvem har kunstneren bestemt at skal forvalte rettighetene sine? Hva sier livsarvingene som arver opphavsretten? Hva var det kunstneren selv ville?

– Denne gangen var det derimot enkelt. Pushwagner er et av de mest planlagte menneskene jeg har kjent. Mange av trykkene i hans siste trykkserie manglet kun signatur, og han hadde tatt alle valg for hvordan disse skulle bli.

Han forteller at Pushwagner hadde bestemt motiv med farger, tittel, opplag, teknikk, format, hvem som er trykkeren og innramming.

– Det viktigste er at det for slike trykk må fremgå at eksemplaret er usignert, for eksempel kan det i stedet være et preg eller et stempel i hjørnet på trykket hvor nummer og opplagstall vises. Det bør være med en forklaring til hvert ferdig trykk om hvilke valg kunstneren har tatt slik at det er tydelig hva som er gjort med trykkene som kunstneren ikke rakk å signere, sier Ødegaard.

Han forteller at kunstkjøpere aller helst vil ha signerte verk av kunstneren selv.

– Det beste er et signert verk av kunstneren, men i Pushwagners tilfelle er det godt forklart at verkene i hans siste produksjon er helt i tråd med hans ønsker, og dermed tror jeg etterspørselen vil være tilnærmet lik, sier han.

Sammenligner med bok

Advokat Hans Marius Graasvold er ekspert på opphavsrett og sier at han forstår Norske Grafikeres skepsis, men at det avhenger av hvor langt Pushwagner hadde kommet i prosessen.

– Jo mer av det kunstneriske som gjensto før han døde, dess større grunn er det til å være skeptisk. Men på verkene der kun signaturen gjensto har jeg vanskelig for å se forskjellen.

– Du kan sammenligne det med en bok som ikke er skrevet ferdig før etter forfatterens død. Da har det plutselig en bok med to forfattere og ikke bare en, sier han.

Rolf Stavnem er daglig leder ved Fineart og forteller at Pushwagners verk er blitt mottatt av kundene.

– Fineart gjorde inngående vurdering av situasjonen og forskjellen på signerte og attesterte verk. Vi ønsket å være eksplisitte og tydelige ovenfor publikum og våre kunder. Det ble derfor informert inngående om hendelsesforløpet forut for Pushwagners død og hva som var Pushwagner sitt siste ønske, sier han.

På kritikken fra Norske Grafikere svarer han:

– Vi har lagt mye ressurser i å foreta riktig avgiftsbehandling i et komplisert regelverk og er den største bidragsyteren til BKH (Bildende kunstneres hjelpefond). Fineart er ett av få gallerier i Norge som betaler merverdiavgift og kan berolige Norske grafikere med at vi forholder oss til gjeldende avgiftsregler.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs kommentator: —Derfor er akkurat dette krigsskipet så viktig for Norges forsvarsevne
01:00
Publisert: