Opplever du at en ansatte på treningssenteret kommer bort og gir deg litt ekstra oppfølging, trenger det ikke være en tilfeldighet.

Snarere kan det fremover være at du er blitt flagget fordi en kunstig intelligens har regnet seg frem til at du vil snart vil slutte om ikke noe gjøres.

Vil vite hvem som slutter

Få abonnementsbaserte bransjer har så høy kundegjennomstrømming som treningssentrene: Hvert år slutter så mye som hver fjerde kunde

Når norske treningssentre nå i tillegg opplever at inntektene stagnerer og marginene faller, blir de stadig mer opptatt av klare å holde på kundene de har.

Og ny teknologi fra norske reklamegründere gjør at de nå kan beregne om du kommer til å slutte eller ikke – med oppsiktsvekkende nøyaktighet.

 

 &lt;/p&gt;&lt;p &gt;Ved treningssenterkjeden Impulse begynte ifjor et arbeid med å bruke maskinlæring til å forutse når en kunde vil slutte.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Maskinlæring er en gren av kunstig intelligens. Målet er å la datamaskiner utvikle – altså endre – sin egen adferd basert på empiriske data.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Treningssenterkjeden har ti sentre i Trondheim og omegn.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Det siste året har de, sammen med reklameteknologiselskapet Boostcom, jobbet med å mate all nyttig informasjon om brukerne inn et datasystem: Når og hvor mye du trener, abonnementshistorikk, hvilken oppfølging du har fått og hvilke tilleggstjenester eller produkter du eventuelt har kjøpt.&lt;/p&gt;&lt;h4 &gt;Fant 99,7 % av alle som sluttet&lt;/h4&gt;&lt;p &gt;Maskinen fikk så bryne seg på 5.000 av kjedens cirka 15.000 kunder. Oppgaven var å forutse hvem av de 5.000 som ville slutte i løpet av de neste tre månedene.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Resultatet?&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Maskinen «gjettet riktig» i 98 prosent av tilfellene, ifølge administrerende direktør Peter Tonstad (44) i Boostcom&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;relation source="ece-auto-gen" sourceid="beb9f833-fc5e-46d7-9600-00406779dba1" &gt;&lt;field name="title"&gt;Impulse Grilstad-3.jpg&lt;/field&gt;&lt;field name="caption"&gt;Birgitte Viken (52) på spinningsykkel i ellers tom sal. Hun syntes det var positivt å bli fulgt opp og forteller at hun trente på Elixia før, og stusset på at de ikke fulgte opp da hun meldte seg ut. Foto: Ole Morten Melgård&lt;/field&gt;&lt;field name="alignment"&gt;&lt;value&gt;center&lt;/value&gt;&lt;/field&gt;&lt;/relation&gt; &lt;/p&gt;&lt;p &gt;Men av den lille gruppen på to prosenten var det bare tre prosent som sa opp uten at de fanget det opp. &lt;relation source="DTI" sourceid="dti_picture-739382" &gt;&lt;field name="title"&gt;739382.jpg&lt;/field&gt;&lt;field name="caption"&gt;– Vi har fått historiske data på kundebasen deres, med data om innmelding og treningsmønster. Så har vi bygget en datamodell som predikerer hvilke kunder som kommer til å si opp abonnementet de neste tre månedene, sier administrerende direktør Peter Tonstad i Boostcom om arbeidet de har gjort for Impulse. Foto: Johannes Worsøe Berg&lt;/field&gt;&lt;field name="alignment"&gt;&lt;value&gt;left&lt;/value&gt;&lt;/field&gt;&lt;/relation&gt;Resten var folk som ikke sa opp abonnementet sitt selv om maskinen trodde de ville gjøre det.  &lt;/p&gt;&lt;p &gt;Maskinen klarte altså å identifisere 99,7 prosent av alle brukere som sluttet i perioden.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;em&gt;I den opprinnelig artikkelen sto det at tallet var 99,9994 prosent. Det er nå rettet. &lt;/em&gt; &lt;relation source="ece-auto-gen" sourceid="b09eb791-2c10-4e4d-a3f3-f96ad820c05b" &gt;&lt;field name="title"&gt;Impulse Treningssenter AS&lt;/field&gt;&lt;/relation&gt;&lt;/p&gt;&lt;h4 &gt;Enkelt å gjette - til en viss grad&lt;/h4&gt;&lt;p &gt;Treningssentrene forsøker allerede i dag å peke ut brukerne de tror står i fare for å slutte. &lt;relation source="ece-auto-gen" sourceid="b66f31a9-53bd-4a9b-87f7-d092e1d744ee" &gt;&lt;field name="title"&gt;Boostcom&lt;/field&gt;&lt;/relation&gt;&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Man vil i dag også treffe ganske godt ved å helt enkelt tippe at den store gruppen som ikke kommer og bruker treningsabonnementet sitt, snart vil slutte, forteller direktør Anne Thidemann (62) i Virke trening&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Men det er også mye man vil gå glipp av eller bomme på.&lt;/p&gt;&lt;h4 &gt;Finner nisjegruppene&lt;/h4&gt;&lt;p &gt;Ved Impulses treningssenteret i Granåsen trener for eksempel flere av Norges landslagsløpere i langrenn. Med den gammeldagse tilnærmingen vil det i vinterhalvåret vil det se ut som om de har sluttet å trene og dermed står i fare for å si opp abonnementet sitt.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Men sannheten er at de er ute i Europa og konkurrerer.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Å klare å komme ned på et detaljnivå som tar høyde for noe sånt krever avansert teknologi – og tid.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Kommersiell direktør Kristian Nordtømme (34) i Boostcom forteller at datasystemet i begynnelsen hadde en treffprosent på i underkant av 80 prosent.Han er også medgründer av datterselsksapet Boostcom Media.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;– Så har det vært hardt arbeid for hver prosent utover det, sier han.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Og fortsetter:&lt;/p&gt;&lt;p &gt;– Nå vil maskinen klare å ta høyde for at en personen som trener fem ganger i uken, som en landslagsløper, sannsynligvis ikke bare har sluttet å trene over natten selv om vedkommende slutter å dukke opp en periode.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;iframe height="400" src="//datawrapper.dwcdn.net/pIjaq/2/" width="720"/&gt;&lt;/p&gt;&lt;h4 &gt;Tar kontakt med dem som står i fare for å slutte&lt;/h4&gt;&lt;p &gt;Den åpenbare fordelen med å vite hvem som vil slutte de neste tre månedene, er at det kanskje kan forhindres om man gjør noe.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Foreløpig er prosjektet hos Impulse på forskningsstadiet, men daglig leder Øivind Gundersen (34) i Impulse Treningssenter sier at de allerede i dag agerer på bakgrunn av informasjon om hvilke kunder de tror står i fare for å slutte.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;– Eksempelvis handler det om å ta kontakt med deg neste gang du er på trening eller å forsøke å få deg på trening gjennom å sende deg en sms, sier han.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;relation source="DTI" sourceid="dti_picture-835470" &gt;&lt;field name="title"&gt;835470.jpg&lt;/field&gt;&lt;field name="caption"&gt;Anne Thidemann, direktør i Virke Trening. Foto: Ståle Andersen &lt;/field&gt;&lt;/relation&gt;Og fortsetter:&lt;/p&gt;&lt;p &gt;– Dette gir oss økt treffprosent, så vi kan være mer presise med hvem vi henvender oss til.&lt;/p&gt;&lt;h4 &gt;Mer enn en kvartpart slutter hvert år&lt;/h4&gt;&lt;p &gt;Det finnes ikke nøyaktige nasjonale tall for det som på fagspråket kalles «churn rate», men anslag fra bransjeorganisasjonen Virke Trening tilsier at så mye som mellom 25 og 40 prosent av alle kunder sier opp abonnementet sitt hvert år.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;– Det er ganske dyrt, sier direktør Anne Thidemann i Virke trening.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Når antallet sentre har doblet seg på syv år, uten at kundemassen har vokst i tilsvarende grad, er det blitt viktigere å holde på hver eneste kunde.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;– Jeg tror flere vil ta teknologi som denne i bruk. Jeg tror det vil være en av løsningene som kan la bransjen utvikle seg til det beste for seg selv og kundene, sier Thidemann.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="http://www.dn.no/dagensavis/"&gt;Les hele avisen&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;/field&gt;&lt;field name="paid"&gt;false&lt;/field&gt;&lt;field name="semantic-response"&gt;{"tags":[{"scheme":"tag:tema@dn.no,2013","term":"Trondheim","relevance":0.9872606992721558,"parent":"Steder","label":"Trondheim"},{"scheme":"tag:tema@dn.no,2013","term":"Peter_Tonstad","relevance":0.9994450211524963,"parent":"Personer","label":"Peter Tonstad"},{"scheme":"tag:tema@dn.no,2013","term":"Virke_Trening","relevance":0.993437647819519,"parent":"Selskap","label":"Virke Trening"}]}&lt;/field&gt;&lt;field name="fbfeed"&gt;false&lt;/field&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Trening" relevance="0.98"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Trondheim" relevance="0.98"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Peter_Tonstad" relevance="0.99"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Virke_Trening" relevance="0.99"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Gr%C3%BCnder" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Reklame" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Teknologi" relevance="1.0"/&gt;&lt;/content&gt;&lt;/escenic&gt;</p></div>(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.