– Dette er en viktig dom. Det er første gang Høyesterett kommer med en slik dom om miljøkriminalitet i oppdrettsnæringen og den er av stor prinsipiell betydning, mener statsadvokat Aud Slettemoen i Økokrim.

Bevisst feilrapportering

Høsten 2013 vedtok Grieg Seafood Finnmark en bot fra Økokrim på 2,3 millioner kroner for ved flere anledning å ha feilrapportert lusetall og fisketetthet. Etter at boten var vedtatt, innrømmet også produksjonssjefen feilrapporteringen til Mattilsynet og falsk forklaring. Hun ble i tingretten dømt til 75 dager betinget fengsel. Lagmannsretten skjerpet straffen til 90 dagers fengsel hvorav 60 dager ble gjort betinget.

Både produksjonssjefen og Økokrim anket til Høyesterett der fem dommere enstemmig har kommet til at hun må sone 30 dager i fengsel. I tillegg kommer 30 dager betinget straff.

Høyesterett skriver blant annet at «Myndighetene har de siste tiår tillatt en sterk vekst i oppdrettsnæringen på tross av de miljøutfordringer som følger med virksomheten. Som lagmannsretten påpeker innebærer dette at oppdretterne til egen vinning er gitt rett til bruk av allmennhetens naturmiljø og ressurser, og det følger utvilsomt av dette en særlig forpliktelse til å overholde forutsetninger og begrensninger som offentlige myndigheter har satt for virksomheten». Og videre at «både hensynet til miljøet og til næringen tilsier dermed at det av allmennpreventive grunner må reageres strengt på forsettlige overtredelser».

Skuffet

Høyesterett reduserte den betingede delen av straffen fra lagmannsretten blant annet fordi det har tatt lang tid fra Mattilsynet gikk til anmeldelse i 2011 og at etterforskningen varte i over to år hvorav den ble liggende i et halvt år uten fremdrift.

–Jeg har ikke fått lest premissene i dommen, men jeg har diskutert resultatet med min klient, og det er klart hun er skuffet over at hun ikke fikk en betinget dom som i tingretten. Samtidig er hun glad for at den samlede straffen er redusert, sier advokat Hallvard Østgård.

–Så du kan si det på en måte ble litt uavgjort for henne, sier han.

–Og hun arbeider fortsatt som produksjonssjef hos Grieg Seafood i Finnmark?

–Ja, hun har samme stilling, og har hele tiden fått full oppbacking fra selskapet, sier Østgård.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.