I februar rømt nær 50.000 regnbueørret med en gjennomsnittsstørrelse på 3,7 kilo fra Sjøtrolls oppdrettsanlegg i Ålfjorden i Sveio kommune. Det ble iumiddelbart gangsatt gjenfangst i sjøen og omtrent halvparten er nå fanget.

Vil trolig øke

Men nå har en del av den rømte ørreten funnet veien inn fjorden til de nasjonale laksevassdraget Etne.

- Like ved elveosen er det tatt omlag 20 stykker med stang de siste dagene. Og nå er fisken observert på vei opp elva, sier formann i elveeirlaget, Vidar Børretzen.

- Tirsdag denne uken observerte dykkere fra Rådgivende Biologer ti stykker i de to nederste sonene. Det er grunn til å tro at dette tallet nå har økt betydelig og vil øke videre i dagene som kommer, sier han.

Uakseptabelt

Regnbueørret er en uønsket art i den norske faunaen. Og det er en vårgytende art i motsetning til villaksen. Det betyr at det kan være fare for at regnbueørreten graver opp gytegropene villaksen laget i høst og dermed kan redusere produksjonen av villaksyngel i elva.

- Dessuten er vi redde for at regnbueørreten kan ha med seg sykdommer som kan smitte over på villaksen, sier Børretzen.

Dykkerne har obsertvert nærmere 500 villaks, såkalte vinterstøinger, i den nedre delen av elven. Dette er laks som har gytt ifjor høst og som snart skal svømme til havs.

- Dette er fisk som er svake etter en vinter uten mat i elva og som kan være lett mottakelige for sykdommer, mener han.

- Regnbueørreten som er tatt så langt har vært kjønnsmoden. Det er helt uakseptabelt at dette svineriet gjentar seg år etter år, mener Børretzen.

Etne har i en årrekke slitt med mye rømt oppdrettsfisk i elva og har de siste årene hatt en fiskefelle nederst i elva for å kunne luke ut rømt fisk. Men denne fellen blir ikke installert før senere på året.

Mandag vil dykkere fra Rådgivende Biologer på oppdrag fra oppdretteren Sjøtroll svømme ned elven igjen og forsøke å ta livet av flest mulig av de rømte regnbueørretene med harpun.

 

Les også:

Åpner Etne for fiske  

Vil granske lakseforskere dnPlus  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.