De siste årene har flere aktører fått opp øynene for nye måter å dyrke mat på. Et av de synligste eksemplene har vært børsnoterte Kalera, som produserer salater og urter innendørs i USA. I fjor høst ble selskapet notert på markedsplassen Euronext Growth og fikk med seg milliardær Stein Erik Hagen på eiersiden.

Onna Green sikret seg nylig 160 millioner kroner i frisk kapital for å drive vertikalt landbruk fra et lager i Moss.

Et annet selskap som har prøvd seg i Moss, dog i langt mindre skala, er Spirehagen. Tidligere investeringsrådgiver Frode Berner Hope har stått i spissen for selskapets satsing på grønnsakpirer, først som daglig leder etter stiftelsen i 2011, deretter som aksjonær og styreleder.

Hope var i medienes søkelys på starten av 2010-tallet grunnet en rettsstrid med nå avdøde Kari Monsen Røkke, ekskonen til Kjell Inge Røkke, som krevde tilbakebetalt 6,5 millioner kroner i forbindelse med et spa-anlegg på Norefjell som gikk i vasken. Det hele endte med at Røkke ikke fikk medhold i tingretten i 2014, før anken senere ble forkastet i lagmannsretten året etter.

Usikkerhet om videre drift

Nylig leverte Spirehagen, som nå går under navnet Grønn Produksjon as, årsregnskapet for 2019. Det skjedde nesten ti måneder etter fristen 31. juli foregående år. Regnskapet viser at det ikke gror spesielt godt i selskapet.

Omsetningen har riktig nok økt år for år, men det hjelper lite når kostnadene bare øker. Grønn Produksjon tapte over ti millioner kroner på driften i 2019.

I notene til årsregnskapet fremgår det at selskapets styre har fremlagt et urevidert perioderegnskap per 30. september 2020 som viser et underskudd på 3,3 millioner kroner. Inkludert 2020, har Grønn Produksjon dermed et samlet underskudd på over 50 millioner kroner siden oppstarten i 2011.

Egenkapitalen har over flere år vært negativ, og var ved utgangen av 2019 på minus 16,5 millioner kroner.

I årsberetningen heter det at selskapet er avhengig av kapitaltilførsel innen kort tid for å sikre grunnlag for videre drift. Styret vedgår at det er vesentlig usikkerhet omkring videre drift. Ved utgangen av 2019 hadde selskapet en samlet gjeld til aksjonærene på 25,6 millioner kroner.

– Ser positivt på fremtiden

Hope har en kontrollerende eierandel i selskapet med 50,2 prosent av aksjene gjennom selskapet sitt Project Holding og gjennom direkte eierskap.

Av regnskapet fremgår det at Hope, gjennom sitt Project Holding, har fakturert Grønn Produksjon for en rekke tjenester, deriblant leie av fabrikklokale og leie av truck. I 2019 hevet Hope som styreleder en lønn på 608.000 kroner.

Hope skriver i en epost at selskapet «normalt ikke kommenterer interne selskapsforhold» og at flere av forholdene dreier seg om problemstillinger relatert til covid-19. Ifølge Hope er revisors bemerkninger hensyntatt og imøtekommet.

– For øvrig har jeg ingen kommentarer utover at vi ser positivt på fremtiden, skriver Hope.

DN har vært i kontakt med Christian Henrik Christensen, som er oppført som nest største aksjonær i selskapet. Christensen opplyser at han ikke lenger er aksjonær, men vil ikke svare på hvorfor han er ute av selskapet. I årsregnskapet for 2019, fremgår det at Grønn Produksjon har en langsiktig gjeld til Christensen på nesten 16 millioner kroner. Siden 29. mai i fjor er Christensen registrert med pant i driftstilbehør på inntil 15 millioner kroner.

Claus Seeberg, som er styremedlem i det børsnoterte hånddesinfeksjonsselskapet Softox Solutions, er blant de mindre aksjonærene i Spirehagen. Han forteller at han likte konseptet da han ble presentert for det, men har ikke hatt noe å gjøre med selskapet eller Hope på flere år. Han avskriver nå Spirehagens muligheter.

– Jeg synes det var et morsomt case, men som dessverre ikke fikk det til i markedet, sier Seeberg i dag.

Etter å ha vært i kontakt med Hope, vil Seeberg endre sine kommentarer om Spirehagen.

– Jeg har ikke sagt at jeg ikke tror på Spirehagen, jeg er fremdeles aksjonær og tro på fremtiden til selskapet, skriver Seeberg i meldingen.

Koronasmittet daglig leder

Regnskapet for 2019 avslører mer om hva som skjedde med selskapet i løpet av 2020. I midten av januar skal frøene som Grønn Produksjon benytter som innsatsfaktor ha blitt infisert av salmonella. Det førte til at driften ble stanset midlertidig. Deretter skal daglig leder ha blitt smittet av koronaviruset på skiferie i Østerrike, og driften ble ikke gjenopptatt før i august 2020.

Per november 2020, hevder selskapet at det leverer spirer til det danske markedet gjennom Coop Danmark og til diverse restauranter og butikker på østlandsområdet.

Samtidig jobbes det med å konvertere gjeld, som selskapet skylder leverandører og aksjonærer, til egenkapital i størrelsesorden 25–30 millioner kroner, samt innhenting av frisk likviditet i form av kontant innskudd, for å redde selskapet.

Til tross for problemene, har styret «stor tro» på at det finner gode løsninger med långivere og kreditorer og tror det kan finne flere avtagere av større mengder varer i Norge, Sverige og Danmark.

Data fra kredittanalyseselskapet Bisnode viser at Grønn Produksjon har fått en rekke betalingsanmerkninger over mange år. Betalingserfaringen til selskapet vurderes til «meget dårlig», hvilket er nivået over «konkurs».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.