Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) presenterte tiltakene etter et krisemøte med Bondelaget og Norges Bonde- og Småbrukarlag mandag ettermiddag.

Mens mange nyter Syden-temperaturene som har vært i Sør-Norge i sommer, gjør den verste tørken siden 1947 at bøndenes fôravlinger er langt under det normale. Bønder ser seg blant annet nødt til å slakte dyr på grunn av fôrmangelen.

– Vi har hatt en ekstremt krevende sommer. Denne tørkesituasjonen har vært utfordrende for mange bønder, og spesielt for husdyrprodusentene, sa Dale.

kniven på strupen

Før møtet var det knyttet spenning til om bøndene ville få økonomisk støtte. Det fikk de ikke, og det bekymrer Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)

– Bønder ringer meg daglig og forteller at den økonomiske situasjonen gjør at de har kniven på strupen. At det nå skal gjennomføres en prosess hvor flere partier skal være involvert, gjør meg bekymret, sier Furuberg.

For landbruksministeren kunne ikke love økonomisk støtte under mandagens møte, men han vil sette i gang samtaler som kan gi politiske endringer.

– Det er flere andre spørsmål av økonomisk karakter. Der vil vi gjøre et faglig arbeid de kommende ukene som vil danne grunnlag for senere politiske drøftinger. Vi avklarer ikke dette i dag, men fortsetter med konstruktiv dialog med landbruksorganisasjonene, sa Dale.

– Det er altfor tøft å vente med en avklaring når Stortinget møtes først i oktober, var Furuberg sitt svar.

– Kommet langt

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag understreker også viktigheten av en avklaring rundt den økonomiske situasjonen

– Vi er blitt enige om en administrativ prosess videre. Men vi ser at det er nødvendig med en økonomisk avklaring så raskt som mulig, slik at bøndene slipper å måtte utføre en utilsiktet nedslakting av dyra, sier Bartnes.

Bartnes sier møtet var positivt, og at han er fornøyd.

– Vi har presentert konkrete tiltak, og vi har kommet langt for å komme til enighet om regelverksendringer som gir handlingsrom for bonden. Det er viktig at vi har maksimalt fokus på tiltakene vi kan gjøre noe med, sa han.

Gir flere dispensasjoner

Myndighetene har allerede innført flere tiltak, men ser seg nå nødt til å ta ytterligere grep.

– Nå står vi overfor en situasjon med værutsikter som tilsier at vi ikke kan håpe på ekstremt store tredjeavlinger, som normalt kunne berget situasjonen, sa landbruksminister Dale.

Han lanserte elleve punkter som i første omgang skal bidra til å hjelpe bøndene.

Blant annet vil man fremover gi dispensasjon på kravet om fôropptak på beite, og forskuddsutbetalingene på avlingsskadeerstatning blir økt til 70 prosent av summen. Det opprettes samtidig flere kontrollstasjoner, slik at importert fôr kan losses av på flere havner.

I tillegg ønsker regjeringen å legge til rette for at bøndene får bruke matkorn som såkorn det kommende året, noe Felleskjøpet har foreslått. Det gis også dispensasjon slik at økobønder kan bruke sine områder til fôr og beite, og fortsatt få tilskudd.

Dårlige prognoser

Meteorologene kan foreløpig ikke love noen umiddelbar bedring i været for de tørkerammede bøndene.

– Østafjells blir det nok tørt til og med fredag med temperaturer på rundt 30 grader. I helgen kan det komme en del kraftige byger med torden, hvor hver byge kan ha med seg 5–10 millimeter nedbør, men det vil være store lokale forskjeller, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt til NTB.

– På Vestlandet og i Trøndelag ser det likevel ut til at det i begynnelsen av uken vil komme noe nedbør. Det vil nok likevel bare komme mellom 10 og 15 millimeter, så det vil trolig fremdeles være ganske tørt.(Vilkår)

På Kjøkkenbenken: Hackit
Mathia Steinbru viser hvordan man bruker en Hackit.
00:55
Publisert: