– Vi går i forhandlinger nå, fordi bøndene trenger avklarte rammer for matproduksjonen, sier jordbrukets forhandlingsleder Lars Petter Bartnes søndag.

Siden det ikke foreligger et ordinært grunnlagsmateriale med kostnads- og inntektsutvikling, vil forhandlingene bli forenklet. Årsaken er selvsagt koronapandemien.

Hensikten med årets forhandlinger blir derfor å bidra til forutsigbarhet for næringen og mest mulig stabilitet i matfor­syn­ingene.

Stor usikkerhet

Gjeldende jordbruksavtale varer fram til 1. juli 2020, og det må derfor fastsettes nye målpriser. Partene har satt 30. april som frist for forhandlingene.

– Det er mer enn noen gang viktig å sikre matproduksjonen framover. Sikker matforsyning krever et landbruk over hele landet, og at jorda brukes til det den er best egnet til, sier Bartnes.

Det er for tiden stor usikkerhet om makroøkonomiske størrelser og markeds- og kostnadsutvikling i hele økonomien, også i landbruket.

Budsjettnemnda for jordbruket har derfor avgitt materiale uten prognoser for 2020, og uten referansebruksberegninger.

Ikke krav og tilbud

Den ekstraordinære situasjonen gjør at det i år ikke vil lagt fram krav fra jordbruket og tilbud fra staten på vanlig måte.

Avtalepartene er enige om å anvende eksisterende ordninger og om å begrense antall tema som bringes inn i forhandlingene, ifølge Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– Det er viktig for oss at vi går inn et forhandlingsløp nå. Vi ønsker med dette å øke forutsigbarheten for bonden, slik at vi kan opprettholde matproduksjonen og dermed sikre norsk mat til den norske befolkningen, sier Småbrukarlagets leder Kjersti Hoff.

Hun er også nestleder i forhandlingene med staten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.