– Det er bare å registrere at det knapt er merkbart at KrF har overtatt departementet fra Frp, sier Sps Geir Pollestad, lederen av næringskomiteen på Stortinget.

Staten har tilbudt bøndene 1 milliard kroner i årets oppgjør, mens jordbruket krever 1,92 milliarder. Partene har frist til og med 16. mai til å bli enige.

Årets oppgjør er det første med en landbruksminister fra KrF etter fem oppgjør med Frp-statsråd. Pollestads kritikk rettes ikke uventet mot landbruks- og matminister – og KrF-nestleder – Olaug Bollestad.

– Jeg har oppfattet at KrF ville gå i regjering for å styrke norsk matproduksjon, og da må inntektsgapet reduseres. Dette tilbudet innfrir ikke det. Det må oppnås betydelig i forhandlingene for at Bollestad skal få ståkarakter for sin innsats, sier Pollestad.

Han mener årets tilbud vil øke inntektsforskjellene mellom jordbruket og grupper i samfunnet.

– Hukommelsessvikt

Både KrFs landbrukspolitiske talsperson på Stortinget Steinar Reiten og hans kollega fra Frp, Morten Ørsal Johansen, var til stede da staten la fram sitt tilbud.

– Hukommelsen later til å være kort hos Sp, konstaterer Reiten.

– Går du tilbake til 2012, ble det brudd med flere tusen rasende bønder som brente statens tilbud utenfor Stortinget. Jeg kan også minne om at i 2012 fremmet KrF et forslag om at regjeringen tok en ny runde på tilbudet, før man startet forhandlinger. Men det avviste Sp den gang, sier han til NTB.

KrF-politikeren peker på at man i posisjon, i motsetning til i opposisjon, må forholde seg til en budsjettramme og kamp om midlene.

Johansen fremholder at landbruket lever i beste velgående, til tross for Sps årlige, dystre spådommer.

– Det er verdt å merke seg at da Sp selv satt i regjering og hadde landbruksministeren, gikk det andre veien – da gikk det faktisk dårligere, sier han til NTB.

«Godt utgangspunkt»

Bøndene besluttet torsdag å gå i forhandlinger med staten, og partene møttes flere ganger før helgen.

– Vi skal være veldig forsiktige med å kommentere, for nå starter forhandlingene. Men vi mener dette bør være et ganske godt utgangspunkt, slik at vi får forhandlingene i gang, sa Reiten på forhånd.

Johansen beskriver tilbudet som «veldig godt».

– Samtidig ser jeg at staten har kommet kravet fra landbruket i møte på veldig mange områder, der de satser på de næringene som har et potensial og vært mer forsiktige der vi har overproduksjon, sier Frp-politikeren.

Han har tro på enighet i forhandlingene.

Ble enige i fjor

I fjor krevde bøndene 1,8 milliarder, mens oppgjøret til slutt landet på 1,1 milliarder.

– Avstanden mellom oss og staten er stor på flere punkter. Denne avstanden må reduseres for at vi skal skrive under på en avtale, sa Bondelagets leder Lars Petter Bartnes ved årets forhandlingsstart.

Han viser til at bondeorganisasjonene i år tydelig har prioritert å løfte kornproduksjonen, styrke strukturen i næringen og satse på frukt, bær og grønt.

Departementsråd Leif Forsell leder forhandlingene fra statens side.

– Med grunnlag i Stortingets føringer og Granavolden-plattformen har staten med dette tilbudet strukket seg langt, særlig gitt redusert handlingsrom i budsjettet, sa han da staten la fram sitt tilbud.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.