Forhandlingene ble innledet tirsdag, og fristen for enighet utløper først ved midnatt 16. mai. At partene kan bruke tre dager neste uke på å forhandle seg ferdig, gjør forventningene små om en avklaring i helgen.

Helgen er satt av til direkte samtaler mellom Bondelagets leder Lars Petter Bartnes og Småbrukarlagets Merete Furuberg på den ene siden og statens forhandlingsleder Leif Forsell på den andre. Partene møttes fredag og nye samtaler vil finne sted lørdag og søndag.

Spørsmålet om markedsbalansen, altså hvordan man skal håndtere situasjonen med overproduksjon av saue- og lammekjøtt samt svinekjøtt, er blant flokene som må låses. I tillegg er det stor avstand mellom partene når det gjelder bondens inntektsmuligheter og prioriteringen av små og mellomstore bruk.

Det er også avstand mellom partene i spørsmålet om selve rammen på oppgjøret. Kravet fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag summerer seg til 1,83 milliarder kroner, mens tilbudet fra staten har en ramme på 1 milliard kroner.

I statens tilbud skal 670 millioner kroner tas over statsbudsjettet, mens bondeorganisasjonene i utgangspunktet krever dobbelt så mye i direkte budsjettstøtte.(Vilkår)

Slik styler du for å få mest for leiligheten din
Her er grepene interiørdesigneren gjør før visning.
01:32
Publisert: